Meklēšana


Palīdzība
  • Starptautiskā tiesa (ICJ)
    Iztiesājamo lietu saraksts, iztiesāto lietu un spriedumu, konsultatīvo slēdzienu datubāze, tiesas darbību reglamentējošo dokumentu teksti, citu starptautisko tiesību dokumentu teksti, plašas meklēšanas iespējas.

  • Starptautisko tiesu un tribunālu projekts
    Jaunumi starptautisko tiesu un tribunālu iztiesātajās lietās, pētījumi par starptautisko tiesu un tribunālu daudzskaitlību, tiesnešu profesionālo un tiesību ētiku, uzvedību un neatkarību, iespējām piedalīties starptautisko tiesu un tribunālu darbībā, tiesībām iesniegt prasības starptautiskās tiesās un tribunālos, materiālo tiesību un procesuālo tiesību jautājumiem, Starptautisko krimināltiesību tiesu. Starptautisko tiesu un tribunālu sinoptiskā tabula.

  • Visamerikas Cilvēktiesību komisija. Lietas
    Visamerikas Cilvēktiesību komisija (Amerikas valstu organizācija). Lietas, ko VCK publicējusi kopš 1981.gada.

123