Meklēšana


Palīdzība
  • Starptautiskā Darba organizācija (SDO)
    Mājaslapa satur pamatinformāciju par organizāciju, tās rīkotajiem pasākumiem kā arī aktualitātes saistībā ar darba tematu. Lapā pieejami pētnieciskie materīali: ziņojumi, pētnieciskie darbi, publikācijas. Tāpat atrodami arī žurnāli, statistika un datubāzes, kas saistītas ar darba tēmu, piemēram, ILOSTAT, LABORTAT, NORMALEX, NATALEX u.c.. Lapā pieejama arī informācija par starptautiskajām darba normām, proti, ar tām saistītie starptautiskie dokumenti, pārraugošās iestādes un to procedūras utt..

  • Starptautisko sporta tiesību ceļvedis
    Amy Burchfield ceļvedis sniedz pārskatu par nozīmīgākajām organizācijām starptautiskajās sporta tiesībās, strīdu risināšanas mehānismiem, antidopinga regulējumu un cilvēktiesību jautājumiem starptautiskajā sportā.

  • Zviedrijas Vienādu iespēju ombuds
    Vienādu iespēju ombuds ir valsts aģentūra, kuras darbības mērķis ir diskriminācijas izskaušana un vienādu iespēju nodrošināšana darba un izglītības vidē. Mājas lapā pieejami diskrimināciju regulējošie tiesību akti, informācija par ombudu un tā pilnvarām, publikācijas, praktiska informācija par diskriminācijas konstatēšanu.

123