Meklēšana


Palīdzība
 • Norvēģijas tiesību izpētes ceļvedis
  Rebecca J. Five Bergstrøm un Pål A. Bertnes ceļvedis apraksta Norvēģijas tiesību sistēmu un tiesību avotus, informē par juridisko izglītību Norvēģijā un sniedz pārskatu par datu bāzēm un bibliogrāfiju tālākai Norvēģijas tiesību pētniecībai.

 • Nozīmīgākie Čīles tiesību sistēmas aspekti
  čīles tiesību sistēmas pamatuzbūve, konstitutionālie principi, izpildvaras struktūra, likumdošana, tiesu sistēma, administratīvā organizācija, avoti

 • Nozīmīgākie Peru tiesību sistēmas aspekti
  Valsts iekārta un konstitucionālie principi. Likumdošana. Izpildvaras struktūra. Tiesu sistēma un konstitucionālā tiesa. Administratīvā organizācija. Valsts nozīmīgākie likumdošanas akti un noteikumi. Juridisko resursu ceļveži.

 • Open Jurist. ASV tiesu atzinumu datubāze
  Datu bāzē Open Jurist bez maksas pieejami publicētie ASV tiesu atzinumi ("court opinions"). Tajā iekļauti vairāk nekā 600,000 ASV Augstākās tiesas un Apelācijas tiesu atzinumi.

 • PACER. ASV tiesu prakse
  PACER ir maksas datu bāze, kurā pieejami tiesu nolēmumi un tiesvedības dokumenti no ASV federālajām apelācijas, apgabala un maksātnespējas tiesām.

 • Paragvajas tiesību sistēmas un tiesību pētniecības ceļvedis
  Ana E. Rolón C ceļvedis sniedz informāciju par Pargvajas likumdevēja varu, izpildvaru, tiesu varu, tiesību avotiem un tiesību normu hierarhiju.

 • Par konstitucionālajām tiesībām. Verfassungsblog
  Konstitucionālo tiesību blogs, kura saturu veido vairāk kā 220 autori, no kuriem daudzi ir starptautiski atzīti eksperti Vācijas, Eiropas Savienības un starptautiskajās publiskajās tiesībās. Blogā tiek analizēti gan aktuāli Eiropas Savienības, gan dalībvalstu konstitucionālo tiesību jautājumi.

 • Pasaules valstu parlamenti
  Starptautiskās Suverēno Valstu Parlamentu organizācijas (IPU) izveidota datu bāze, kas satur norādes uz pasaules valstu parlamentu oficiālajām mājas lapām.

 • Polijas Konstitucionālais tribunāls
  Satur informāciju par tribunālu (vēsture, sastāvs, kompetence) un ar tribunālu saistītos normatīvos aktus (konstitūcija, Konstitucionālā tribunāla likums), kā arī atlasītus tiesas spriedumus angļu valodā kopš 1986. gada.

 • Polijas tiesību apskats
  Piotr Rakowski un Robert Rybicki ceļvedis ietver informāciju par tiešsaistes un iespiestajiem Polijas likumdošanas resursiem, informāciju par Polijas tiesību sistēmu, valdību, ministrijām un aģentūrām, tiesu sistēmu, juridiskajām organizācijām un jurista profesiju, kā arī citus juridiskās pētniecības rīkus.

 • Portugāles Konstitucionālā tiesa
  Portugāles Konstitucionālās tiesas mājaslapa. Informācija par tiesas vēsturi, jurisdikciju, darbību un tiesnešiem, tiesas spriedumu kopsavilkumi, tiesas darbību reglamentējošie normatīvie akti.

 • Portugāles parlaments
  Informācija par Portugāles parlamentu - veidošanas kārtību, komitejām, tā pilnvarām un pienākumiem, vēsturi. Informācija par Portugāles valsts iekārtas vēsturi un attīstību. Portugāles konstitūcija un citi konstitucionālie likumi, kā arī vēlēšanu kārtība un ar to saistītie normatīvie akti. Informācija par valdību, tās programmu un pēdējām aktivitātēm. Saites uz citām mājas lapām par dažādām Portugāles iestādēm un organizācijām.

 • Portugāles tiesību pētniecības ceļvedis
  José Caramelo Gomes and Sérgio Tomás ceļvedis sniedz informāciju par Portugāles juridisko un politisko sistēmu, likumdošanas procesu, tiesu sistēmu, juridisko izglītību un publikācijām Portugāles tiesību izpētei.

 • PROVIDUS domnīca
  Portāls sniedz jaunāko informāciju un analīzi par sekojošām jomām Latvijas politikā - politikas process, sabiedrības integrācija, tiesiska valsts un korupcija, cilvēktiesības, informācijas sabiedrība, pilsoniskā sabiedrība, ārlietas, mēdiju kritika. Katrā no šīm nozarēm ir apkopoti aktuālie raksti, blogi, pētījumi, recenzijas, politikas dokumenti, tiesību aktu projekti, notikumi u.c. Tāpat pieejama arī inofmrācija par PROVIDUS īstenotaiem sociālajiem projektiem.

 • Raula Valenberga Cilvēktiesību un humanitāro tiesību institūts
  Informācija par institūtu un izglītības un pētniecības iespējām tajā un citās cilvēktiesību programmās. Pieeja institūta bibliotēkas un citu organizāciju bibliotēku katalogiem (ar meklēšanas iespējām). Starptautisko dokumentu un Zviedrijas tiesību aktu datu bāzes, pieeja elektroniskajiem žurnāliem un vārdnīcām, enciklopēdijām. Informācija par juridiskās pētniecības tehniku. Saites uz starptautisko un reģionālo cilvēktiesību organizāciju mājas lapām un tiesu spriedumiem. Pieeja ANO datubāzēm un informācija par ANO. Informācijas meklēšana internetā pēc cilvēktiesību apakšnozarēm.

910111213141516171819