Meklēšana


Palīdzība
 • Raula Valenberga Cilvēktiesību un humanitāro tiesību institūts
  Informācija par institūtu un izglītības un pētniecības iespējām tajā un citās cilvēktiesību programmās. Pieeja institūta bibliotēkas un citu organizāciju bibliotēku katalogiem (ar meklēšanas iespējām). Starptautisko dokumentu un Zviedrijas tiesību aktu datu bāzes, pieeja elektroniskajiem žurnāliem un vārdnīcām, enciklopēdijām. Informācija par juridiskās pētniecības tehniku. Saites uz starptautisko un reģionālo cilvēktiesību organizāciju mājas lapām un tiesu spriedumiem. Pieeja ANO datubāzēm un informācija par ANO. Informācijas meklēšana internetā pēc cilvēktiesību apakšnozarēm.

 • Reliģiskās tiesību sistēmas: īss ceļvedis izpētē un tās loma salīdzinošās tiesībās
  Marylin Johnson Raisch ceļvedis, kas reliģiskās tiesības apskata kā daļu no salīdzinošajām tiesībām.

 • Riigikogu. Igaunijas parlaments
  Igaunijas Republikas parlamenta vēsture, tā funkcijas, vēlēšanu kārtībā un rezultāti, informācija par parlamenta darbību un parlamenta locekļiem, frakcijām, komitejām, kā arī parlamentārajām delegācijām un parlamentārajām grupām. Normatīvie akti, kas regulē parlamenta darbību. Parlamenta sēžu protokolu stenogrammas un likumprojekti (igauņu valodā).

 • Riigi Teataja. Igaunijas oficiālais laikraksts
  Igaunijas oficiālā laikraksta "Riigi Teataja" arhīvs kopš 1996. gada. Satura rādītāji, meklēšanas iespējas un publikāciju pilnie teksti.

 • Riksdag. Zviedrijas parlaments
  Lapa sniedz iespēju iepazīties ar Zviedrijas parlamenta darbību, tiesībām, pienākumiem, vēsturi, jaunākajām norisēm un lēmumiem. Pieejama informācija par Parlamenta sastāvu, tā locekļiem, piederību partijām, sievietēm politikā, vēlēšanām. īpaši izveidots ES informācijas centrs, lai sniegtu sabiedrībai patiesas ar partijām nesaistītas ziņas par Zviedrijas dalību ES, piedāvā informāciju arī šajā lapā.

 • Roe v. Wade priekšvēsture
  Jeila Tieslietu skolas resurss, veltīts nozīmīgajam ASV Augstākās Tiesas spriedumam lietā Roe v. Wade, kas legalizēja abortu veikšanu. Mājas lapā jebkuram interesentam bez maksas pieejama grāmata 'Before Roe v. Wade', kurā apkopoti vēsturiski materiāli par kultūras, politiskiem un juridiskiem apstākļiem, kas ietekmēja lietas iznākumu un diskusijas par abortu jautājumu attīstību ASV.

 • Ruandas tiesību sistēma un juridiskie materiāli
  Eunice Musiime ceļvedis sniedz informāciju par Ruandas likumdevēja varu, izpildvaru un tiesu varu, tiesību avotiem juridisko izglītību, kā arī drukātiem un elektroniskiem resursiem Ruandas tiesību izpētei.

 • Rumānijas tiesību pētniecība
  Dana Neacsu un Anamaria Corbescu ceļvedis sniedz detalizētu informāciju par Rumānijas tiesību sistēmu sekojošās jomās: primārie tiesību avoti, sekundārie tiesību avoti, juridiskās organizācijas, Rumānijas tiesību nozaru apskats (kriminālās, nodokļu, ģimenes, komerctiesības u.c.), starptautiskās tiesības un pievienošanās Eiropas Savienībai.

 • Serbijas un Dienvidslāvijas karaliskā ģimene
  Informācija par Serbijas un Dienvidslāvijas karalisko ģimeni - ģimenes locekļiem, troņmantniekiem, rezidencēm, karaliskās ģimenes koku, vēsturi, dienas kārtību un karaliskās ģimenes noteikumiem. Saites uz citu karalisko ģimeņu mājas lapām.

 • Serbijas un Melnkalnes Federātīvās Republikas tiesību ceļvedis
  Jelenas Glisic ceļvedis pasludinātās Serbijas un Melnkalnes Federatīvās Republikas tiesību sistēmas attīstībā, valdības un likumdevēju struktūrā, tiesu sistēmā, juridiskajās publikācijās, juridiskajās fakultātēs un bibliotēkās, tiešsaistes un juridiskās literatūras izdevēju resursos.

 • Singapūras tiesību sistēmas un tiesību pētniecības ceļvedis
  Tzi Yong Sam Sim un Chai Yee Xin ceļvedis sniedz pārskatu par Singapūras tiesību sistēmu, tiesību avotiem, tiesu sistēmu un alternatīvo strīdu risināšanu. Saites uz juridiskās informācijas resursiem internetā un juridiskajām datubāzēm Singapūras tiesību izpētei.

 • Sjerraleones tiesību sistēmas un tiesību pētniecības ceļvedis
  Hanatu Kabbah sniedz informāciju par Sjerraleones valsts iekārtu, likumdošanu,valsts pārvaldes organizāciju un tiesu sistēmu. Sjerralones primārie un sekundārie tiesību avoti. Likumdošanas aktu pārskati. Juridiskā izglītība un profesijas.

 • Slovēnijas Konstitucionālā tiesa
  Oficiālā Slovēnijas Konstitucionālās tiesas interneta lapa. Satur informāciju par tiesu (kompetence, organizācija), tiesas sastāvu, normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz tiesu un tās darbību (konstitūcija, konstitucionālās tiesas likums, tiesu procesa likums u.c.), kā arī tiesas spriedumus angļu valodā.

 • Slovēnijas Parlaments
  Slovēnijas Parlamenta oficiālā interneta lapa. Satur informāciju par parlamentu un tā darbību angļu valodā, kā arī likumdošanu slovēņu valodā kopš 1991. gada.

 • Slovēnijas Republikas tiesību sistēmas un tiesību pētniecības ceļvedis
  Maja čarni un špela Košak sniedz informāciju par Slovēnijas Republikas valsts iekārtu, likumdošanas, izpildu un tiesu varu. Informācija par Slovēnijas tiesību sistēmu un tiesību avotiem. Tiesību profesijas un juridisko resursu ceļveži.

910111213141516171819