Meklēšana


Palīdzība
 • Somijas tiesības internetā
  Sami Sarvilinna un Erika Bergström ceļvedis ietver informāciju par Somijas konstitūciju, tiesu sistēmu, parlamentu un valdību, kā arī resursus par jurista profesiju, tiesu praksi un tiesību aktiem internetā.

 • Somijas Tieslietu kanclera birojs
  Tieslietu kanclers līdz ar Parlamentāro ombudu ir galvenie likumības uzraugi Somijā. Lapa informē par to, kas ir Tieslietu kanclers, kādi ir viņa pienākumi, kas ir Kanclera vietnieks un viņa pienākumi, informē par Kanclera darbības robežām un paņēmieniem likumības nodrošināšanā, valdības un valsts amatpersonu uzraudzīšanā.

 • Spānijas karaļnams
  Informācija par Spānijas karaļnamu - tā vēsturi, pašreizējiem karaliskās ģimenes locekļiem un viņu aktivitātēm, normatīvajiem aktiem, kas regulē karaļnama darbību.

 • Spānijas parlamenta augšpalāta (Senāts)
  Informācija par Spānijas Senātu - vēsturi, funkcijām, saistību ar valdību un pilnvarām, likumdošanas procedūru. Spānijas konstitūcija. Saites uz citām mājas lapām par Spānijas valsts iestādēm un politiskajām partijām. Informācija par Senāta izdotajiem normatīvajiem aktiem.

 • Spānijas tiesību sistēmas ceļvedis
  Vanessa Casado ceļvedis ietver informāciju par Spānijas valsts iekārtu, tiesisko sistēmu, jurista profesiju, atsevišķu tiesību nozaru publikāciju bibliogrāfiju, kā arī interneta resursu apskatu.

 • Sudānas tiesību sistēmas un tiesību pētniecības pārskats
  Sharanjeet Parmar sniedz informāciju par Sudānas valsts iekārtu, tiesu sistēmu, tiesību avotiem un paražu tiesībām. Atsevišķu tiesību nozaru apskats- krimināltiesības, civiltiesības, bērnu tiesības un pienākumi, komerctiesības. Juridiskā literatūra.

 • Šveices likumu apkopojums
  Likumu sistematizētā kolekcija veidota uz šveices federālo likumu no 1996. gada 6. oktobra bāzes. Kolekcija ietver likumus, noteikumus, spriedumus, starptautiskās konvencijas, līgumus un lēmumus.

 • Šveices oficiālais interneta portāls
  Portālā indivīdiem un uzņēmējiem iespējams iegūt praktisku informāciju par tādām šveices tiesību nozarēm kā nodokļu tiesības, civilprocess, kriminālprocess, cilvēktiesības, vides tiesības, mediācija, darba tiesības, komerctiesības u.c.

 • Šveices tiesību portāls
  Portālā pieejami šveices federālie un kantonu tiesību akti, informācija par jaunumiem likumdošanā, saites uz interneta resursiem par šveices federālajām un kantonu tiesībām.

 • Šveices tiesību sistēma. Ceļvedis ārzemju pētniekiem
  Fridolin M.R. Walther ceļvedis ietver informāciju par šveices federālo sistēmu, līgumiem un konvencijām, likumdošanu, tiesu lietām, informāciju par galvenajiem resursiem elektroniskā un papīra formātā galvenajās tiesību nozarēs, bibliotēkām, jurista profesiju un organizācijām.

 • Šveices tiesību sistema un tiesību pētniecība
  Gregory M. Bovey ceļvedis piedāvā informāciju par šveices valsts iekārtu, likumdošanu, tiesu nolēmumiem. Pieejama informācija par juridisko izglītību,juridiskajām profesijām, juridisko literatūru, juridiskajiem žurnāliem un juridiskās literatūras izdevējiem. Juridisko resursu ceļveži.

 • Tadžikistānas tiesības: ceļvedis interneta resursos
  Oleg Stalbovskiy un Maria Stalbovskaya veidotais ceļvedis sniedz pārskatu par interneta resursiem, kuros atrodama informācija par Tadžikistānas tiesību sistēmu un tiesību aktiem.

 • Tadžiku tiesību sistēmas pētniecības ceļvedis
  Nargis Bozorovas ceļvedis sniedz informāciju par Tadžikistānas vēsturi, tiesību sistēmu, likumdošanu, konstitūciju, valdības struktūru, kā arī saistītajiem interneta resursiem.

 • Tanzānijas tiesību sistēmas un tiesību pētniecības ceļvedis
  Bahame Tom Nyanduga, Christabel Manning un Seka Kasera ceļvedis sniedz informāciju par Tanzānijas valsts iekārtu, likumdošanu, valsts pārvaldes organizāciju un tiesu iekārtu. Pieejam informācija par tiesību avotiem, tiesu nolēmumiem, juridisko izglītību un profesijām. Elektroniskie resursi.

 • THOMAS. Likumdošana ASV kongresā
  Kongresa bibliotēkas uzturēta brīvpieejas datu bāze, kurā tiek apkopota detalizēta informācija par ASV Kongresa darbību likumdošanas jomā. Datu bāzē pieejami Kongresa pieņemtie tiesību akti un informācija par to pieņemšanas gaitu, starptautiskie līgumi, Kongresa sēžu darba kārtības un pārskati, komiteju ziņojumi.

910111213141516171819