Meklēšana


Palīdzība
 • Kornela Universitātes Tieslietu skolas Juridiskās informācijas institūts (Cornell LII)
  Institūta darbs ir veltīts brīvas juridiskās informācijas aprites nodrošināšanai. Institūta mājas lapā ir pieejama plaša ASV tiesību aktu un tiesu prakses kolekcija, saites uz citu pasaules valstu un starptautiskajām tiesībām, līgumu un juridisku dokumentu paraugi, kā arī juridiskā enciklopēdija.

 • Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB)
  Informācija par KNAB, tā funkcijām, vēsturi, normatīvajiem aktiem uz kuru pamata KNAB ir izveidots. Informācija par korupciju Latvijā, KNAB veiktajām darbībām un atklātajiem pārkāpumiem. Publikācijas presē par korupciju Latvijā, statistikas dati. Informācija par partiju finansēm, ziedojumiem un iesniegtajiem pārskatiem. Saites uz citām mājas lapām par ar korupcijas novēršanu saistītām institūcijām.

 • Krievijas Federācijas tiesību akti angļu valodā
  Pētniecības ceļvedis Krievijas likumdošanas avotos angļu valodā. Autore - Lucy Cox.

 • Krievijas Nacionālās bibliotēkas Juridiskās informācijas centrs
  Juridiskās informācijas centra mājaslapa piedāvā ceļvežus juridiskās informācijas meklēšanai elektroniskā un drukātā formā.

 • Latvija.lv. Ceļvedis e-Latvijā
  Lapā atrodama informācija par Latvijas Republikas valsts un pašvaldību institūciju sniegtajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem, saites uz valsts institūciju mājas lapām.

 • Latvijas likumi
  Latvijas Republikas likumu, Ministru Kabineta noteikumu meklēšana un pārlūkošana pa tēmām un hronoloģiski no 1991. gada (izlases kārtībā arī atsevišķi iepriekšējo gadu likumdošanas akti). Pāreja uz likumprojektiem Ministru Kabineta un attiecīgo ministriju mājas lapās, saite uz Latvijas likumiem angļu valodā Tulkošanas un Terminoloģijas centra mājas lapā, kā arī uz Eiropas Savienības tiesību aktiem latviešu valodā.

 • Latvijas Pašvaldību savienība
  Informācija par Latvijas Pašvaldību savienības aktivitātēm un citām ar to saistītajām organizācijām, savienības statūti un darba plāns, kā arī informācija par citām aktivitātēm. Normatīvie akti par pašvaldību darbību un ieteikumi tās uzlabošanā. Pieejama informācija par savienības darbu Eiropā sadarbībā ar Eiropas Savienības Reģionu komiteju un Eiropas Padomi, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības projektu apraksti.

 • Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija
  Informācija par Aizsardzības ministriju, tās veiktajiem pasākumiem un jaunumiem kā arī aizsardzības nozari Latvijā. Pieejama detalizēta informācija saiastībā ar Latvijas dalību NATO un Aizsardzības ministrijas sadarbību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm drošības jautājumos. Pieejamas arī saites uz aktuālajām publikācijām aizsardzības jomā.

 • Latvijas Republikas Finanšu ministrija
  Informācija par Finanšu ministrijas darbību un tās pārraudzībā un pakļautībā esošajām institūcijām. Apraksts un normatīvie akti, kas regulē Latvijas nodokļu sistēmu un grāmatvedību. Informācija par valsts atbalsta politiku, iekšējo auditu un iepirkumu uzraudzību Latvijā, kā arī par starptautisko finanšu sadarbību.

 • Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija
  Dokumenti, publikācijas u.c. informācija par LR Iekšlietu ministriju, tās darbību, aktualitātēm, pakļautībā esošajām iestādēm - Valsts policiju, Drošības policiju, Valsts robežsardzi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Latvijas Policijas akadēmiju.

 • Latvijas Republikas Ministru kabinets
  LR Ministru kabineta sastāvs, tā darbība, aktualitātes, ministrijas, tiesību aktu projektu datubāze, akceptētās koncepcijas, stratēģijas, ziņojumi, Valsts kanceleja.

 • Latvijas Republikas Valsts kontrole
  Informācija par Valsts kontroli - tās struktūru, vēsturi, normatīvajiem aktiem, uz kuriem Valsts kontroles darbība ir balstīta. Informācija par Valsts kontroles veiktajām revīzijām un Valsts kontroles ziņojumiem.

 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
  Lapa sniedz daudzpusīgu ministrijas darba un struktūras izklāstu. Ir pieejama informācija par nozares aktualitātēm un politiku, tāpat atrodami arī nozari regulējošie normatīvie akti. Aplūkojoama arī informācija par projektiem, fondiem un investīcijām kā arī ministrijas starptautisko sadarbību ar citām valstīm un starptautiskajām organizācijām (ES, OECD u.c.). Tāpat lapā atrodami arī pētījumi un publikācijas, kas saistītas gan ar vides aizsardzības, gan pašvaldību pārvaldes jomām.

 • Latvijas tiesību ceļvedis
  Latvijas tiesību sistēmas un tiesību avotu ceļvedis. Autori - Ilona čeiča un Ligita Vasermane.

 • Latvijas Tiesnešu mācību centrs
  Informācija par Latvijas Tiesnešu mācību centru un tā organizēto tālākizglītību tiesnešiem, tiesu darbiniekiem un citiem juridisko profesiju pārstāvjiem.

345678910111213