Meklēšana


Palīdzība
 • Māstrihtas Universitātes Juridiskās fakultātes zinātniskie raksti
  Zinātnisko rakstu sērijā pieejami Māstrihtas Universitātes pētnieku raksti par dažādiem juridiskiem jautājumiem, galvenokārt saistītiem ar Eiropas Savienības tiesībām.

 • Neatkarīgā antikorupcijas komisija
  Neatkarīgā antikorupcijas komisija (ICAC) vada izmeklēšanu korupcijas lietās, kā arī nodrošina konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar korupcijas novēršanu un sabiedrības informēšanu. Mājas lapā ir pieejami organizācijas gada pārskati, tiesību akti, kas regulē korupcijas jautājumus, un publikācijas (ziņojumi un Korupcijas lietu avīze).

 • N-Lex. Kopējs valstu tiesību aktu portāls
  Tīmekļa vietne "N-Lex" piedāvā pieeju oficiālajām tiesību aktu datubāzēm Eiropas Savienības 28 dalībvalstīs.

 • Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS)
  Latvijas Republikas normatīvo aktu datubāze, kura ietver pilnu Latvijas normatīvo aktu kopumu (likumus, noteikumus, rīkojumus u.c.), kā arī Latvijas Republikā spēkā esošos starptautiskos aktus. Pieeja autorizēta.

 • Norvēģijas tiesas
  Lapa satur informāciju par Norvēģijas tiesību sistēmu, tiesu darbības pamatprincipus, tiesnešiem - to tiesībām un pienākumiem, procesu kriminālajās un civillietās (tikai norvēģu valodā), kā arī īsu ekskursu Norvēģijas tiesu sistēmas vēsturē. īpaša sadaļa sniedz padomus (norvēģu valodā), kā rīkoties un kur vērsties dažādās dzīves situācijās, kad nepieciešama savu tiesību aizsardzība.

 • Norvēģijas tiesību akti angļu valodā
  Oslo Universitātes Juridiskās fakultātes bibliotēkas uzturēta Norvēģijas tiesību aktu tulkojumu kolekcija.

 • Open Jurist. ASV tiesu atzinumu datubāze
  Datu bāzē Open Jurist bez maksas pieejami publicētie ASV tiesu atzinumi ("court opinions"). Tajā iekļauti vairāk nekā 600,000 ASV Augstākās tiesas un Apelācijas tiesu atzinumi.

 • PACER. ASV tiesu prakse
  PACER ir maksas datu bāze, kurā pieejami tiesu nolēmumi un tiesvedības dokumenti no ASV federālajām apelācijas, apgabala un maksātnespējas tiesām.

 • Par likumu un valsti. Latvijas Vēstneša portāls
  Portāls „Par likumu un valsti” ir Latvijas Republikas oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis” uzturēta vietne, kas nodrošina autoritatīvu un uzticamu pieeju valsts informācijai. Portālā pieejami normatīvo aktu jaunumi un skaidrojumi, valsts iestāžu informācija, e-konsultācijas, saites uz Latvijas un Eiropas Savienības tiesību aktu datu bāzēm.

 • Pārtikas un veterinārais dienests
  Informācija par pārtikas uzraudzību, riska analīzi, dzīvnieku veselības un labturības uzraudzību, sanitāro robežinspekciju, importa sertifikātiem, Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centru. Veterināro produktu reģistrs un pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu reģistrs. Informācija par dienesta starptautisko sadarbību ar citām valstīm un ES

 • Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
  Mājaslapā pieejami padomi gan patērētājiem, gan komersantiem, kā arī raksti, kas informē patērētājus par nedrošām precēm un pakalpojumiem un citiem jaunumiem centra darbībā. Lapā atrodamas arī vairākas datubāzes un ar patērētāju aizsardzību saistīto normatīvo aktu apkopojums.

 • Petrovs un partneri. Zvērinātu advokātu birojs.
  Informācija par advokātu biroju un tā aktivitātēm. Darbības sfēras: administratīvās tiesības, civiltiesības, komerctiesības.

 • PROVIDUS domnīca
  Portāls sniedz jaunāko informāciju un analīzi par sekojošām jomām Latvijas politikā - politikas process, sabiedrības integrācija, tiesiska valsts un korupcija, cilvēktiesības, informācijas sabiedrība, pilsoniskā sabiedrība, ārlietas, mēdiju kritika. Katrā no šīm nozarēm ir apkopoti aktuālie raksti, blogi, pētījumi, recenzijas, politikas dokumenti, tiesību aktu projekti, notikumi u.c. Tāpat pieejama arī inofmrācija par PROVIDUS īstenotaiem sociālajiem projektiem.

 • Raimonda Brieža advokātu birojs
  Raimonda Brieža advokātu biroja juristi specializējas dažādās nozarēs, no līgumu sagatavošanas un saistību tiesībām līdz juridiskai palīdzībai krimināllietās.

 • Rasa & Ešenvalds zvērinātu advokātu birojs
  Juridiskie pakalpojumi, pieredzējušu advokātu konsultācijas un palīdzība juridiskajos jautājumos. Zvērinātu advokātu birojs Rīgā Rasa&Ešenvalds.

4567891011121314