Meklēšana


Palīdzība
 • Sudānas tiesību sistēmas un tiesību pētniecības pārskats
  Sharanjeet Parmar sniedz informāciju par Sudānas valsts iekārtu, tiesu sistēmu, tiesību avotiem un paražu tiesībām. Atsevišķu tiesību nozaru apskats- krimināltiesības, civiltiesības, bērnu tiesības un pienākumi, komerctiesības. Juridiskā literatūra.

 • Šveices tiesību sistēma. Ceļvedis ārzemju pētniekiem
  Fridolin M.R. Walther ceļvedis ietver informāciju par šveices federālo sistēmu, līgumiem un konvencijām, likumdošanu, tiesu lietām, informāciju par galvenajiem resursiem elektroniskā un papīra formātā galvenajās tiesību nozarēs, bibliotēkām, jurista profesiju un organizācijām.

 • Tadžiku tiesību sistēmas pētniecības ceļvedis
  Nargis Bozorovas ceļvedis sniedz informāciju par Tadžikistānas vēsturi, tiesību sistēmu, likumdošanu, konstitūciju, valdības struktūru, kā arī saistītajiem interneta resursiem.

 • Tiesību ceļvedis internetā. Īrija
  ASV Kongresa bibliotēkas veidots saišu apkopojums, kas ietver saites uz īrijas tiesību aktu un tiesu prakses resursiem, kā arī tiesību izpētes ceļvežiem.

 • Tiesību pētniecība Moldovā
  Marianas Harjevschi un Svetlanas Andritchi ceļvedis sniedz informāciju par Moldovas tiesību sistēmu, izpildvaru, likumdošanas un tiesu varu, informāciju par tiesiskām institūcijām un noderīgas interneta saites. Informācija par Moldovas tiesību resursu sistēmu.

 • Ugandas parlaments
  Oficiālā Ugandas parlamenta interneta lapa. Satur informāciju par parlamenta vēsturi, administrāciju un darbību. Tāpat ietver Ugandas konstitūciju un iespēju meklēt likumprojektus un spēkā stājušos normatīvos aktus.

 • Ukrainas tiesību ceļvedis
  Myroslavas Kryvonos un Alexander Biryukov ceļvedis sniedz informāciju par Ukrainas tiesību sistēmas vēsturi, valsts varu, likumdošanas sistēmu, tiesu varu, izpildvaru, dažādām tiesību nozarēm, juridisko izglītību, juridisko literatūru un interneta saitēm

 • Uzbekistānas juridiskās pētniecības ceļvedis
  Marias S. Stalbovskaya ceļvedis ietver vēsturisku Uzbekistānas tiesību sistēmas apskatu, valsts varas dalīšanas principa realizāciju Uzbekistānā, informāciju par galvenajiem Uzbekistānas tiesību avotiem (tiesību aktu hierarhiju), parlamenta un valdības informāciju, likumdošanu, kā arī juridiskos interneta resursus.

 • Vācijas tiesību arhīvs
  Vācijas tiesību arhīvs publicē tulkojumus angļu valodā Vācijas tiesu lietām un tiesu nolēmumiem, likumus, kodeksus u.c. parlamenta likumdošanas instrumentus, rakstus un bibliogrāfiju par Vācijas tiesībām angļu valodā. Web lapu uztur Oksfordas Universitāte.

 • Vatikāns
  Informācija par Vatikānu - valsts uzbūvi - tiesām, attiecībām ar citām valstīm, hierarhiju, valsts sekretariātu, komisijām un sargiem-, normatīvie akti, svinības un to apraksti. Informācija par katolicisma pamatiem un atziņām, procesiju apraksti un citas atziņas.

 • Washlaw Web
  šo lapu piedāvā Washlaw Universitāte ASV. Pieeja Washlaw Universitātes bibliotēkas katalogam. Informācija par ASV štatu un federālo likumdošanu. ASV štatu tiesību aktu teksti. Juridiskās literatūras, žurnālu un apkārtrakstu katalogs. Vēsturiski dokumenti. Informācija par tiesību zinātņu studiju iespējām. Juridiskās vārdnīcas. Informācija par juridiskajiem birojiem un tiesisko palīdzību. Juridisko dokumentu un līgumu paraugi.

 • Zimbabves tiesības
  Jimcall Pfumorodze un Emma Chitsove Chiware ceļvedis ietver informāciju par Zimbabves tiesību avotiem, konstitūciju, tiesu sistēmu, juridisko profesiju, juridisko palīdzību, starptautiskajām tiesībām un to piemērošanu valstī, tiesus prakses apkopojumiem, kodeksiem un juridiskās izglītības iestādēm. Ceļvedis sniedz arī aprakstu par Zimbabves juristu biedrībām.

 • Zvērināts advokāts Jānis Muižnieks
  Zvērināts advokāts Jānis Muižnieks sniedz pakalpojumus saistībā ar civiltiesībām, komerctiesībām, tiesvedību un klienta interešu pārstāvniecību, administratīvajām tiesībām un krimināltiesībām. Lapā atrodams detalizēts pieejamo pakalpojumu apraksts, informācija par advokāta iepriekšējo pieredzi un izglītību kā arī advokāta blogs par dažādiem tiesību jautājumiem.

 • Zviedrijas tiesības internetā
  Ingrid Kabir un Sofia Sternberg ceļvedis ietver sekojošu informāciju par iespiestajiem un interneta resursiem: Zviedrijas tiesību sistēmas apskats, tiesību avoti, tiesu sistēma un tiesu nolēmumi, juridiskie portāli, juridiskie izdevēji, bibliotēkas, jaunumi, materiālu citēšana.

12345