Meklēšana


Palīdzība
 • Jaunzēlandes tiesības un juridiskā informācija
  Margaret Greville un Maria Connor ceļvedis ietver plašu interneta saišu kolekciju par Jaunzēlandes tiesisko sistēmu - valdību, tiesām, primāro juridisko informāciju, likumdošanu, tiesu nolēmumiem, jurista profesiju, juridiskos pētījumus.

 • Juridiskā pētniecībā Vācijā, izmantojot tradicionālos un elektroniskos informācijas avotus
  Rita Exter un Martina Kammer ceļvedis piedāvā plašu galveno Vācijas likumdošanas resursu apskatu, iekļaujot elektroniskos resursus par likumdošanas procesu un tā avotiem, federālo un pavalstu likumdošanu, tiesu praksi, tiesu nolēmumus, juridisko literatūru, Vācijas likumdošanas aktu tulkojumus angļu valodā.

 • Juridiskās informācijas institūts
  Plaša informācija par administratīvajām, konstitucionālajām tiesībām un cilvēktiesībām Amerikas Savienotajās Valstīs. Salīdzinošo tiesību un starptautisko tiesību katalogs. ASV federālās un štatu konstitūcijas un kodeksi, tiesu spriedumi. Pieeja Amerikas tiesību ētikas bibliotēkai un Sociālās labklājības bibliotēkai. Ievads juridisko tekstu sastādīšanā. Pētījumu un rakstu katalogs. Juridisko pakalpojumu un juridisko biroju katalogs.

 • Juridisko resursu ceļvedis internetā
  Interneta juridisko resursu ceļvedis, kuru izveidojusi ASV Kongresa bibliotēka. Ceļvedī apkopotas saites uz internetā atrodamajiem nacionālo un starptautisko tiesību resursiem.

 • Kanādas juridiskās pētniecības ceļvedis
  Ted Tjaden ceļvedis apkopo informāciju par Kanādas tiesību sistēmu, primārajiem un sekundārajiem informācijas avotiem, juridiskajām organizācijām (bibliotēkām, juridiskajām augstskolām), juridiskās literatūras izdevējiem un Kanādas drukātos un interneta juridiskās informācijas resursus pa nozarēm.

 • Kanādas tiesību avoti internetā
  Kanādas tiesību avotus internetā apkopojusi Louise Tsang - iekļauti statūti un likumdošana, tiesu lietas un informācija par valdības resursiem.

 • Kirgīzijas Republikas tiesību sistēmas un tiesību pētniecības ceļvedis
  Sania Battalova, Sultan Tolomushev un Mirfozil Khasanov ceļvedis sniedz pārskatu par Kirgizstānas valsts iekārtu, tiesību sistēmu un tiesību nozarēm.

 • Konstitucionālo Studiju centrs
  Resurss piedāvā saišu kolekciju uz Kanādas konstitucionālajiem resursiem, pasaules valstu konstitūcijām, dažādu tiesu praksi, informāciju par cilvēktiesībām un likumdevējiem pasaules valstīs.

 • Konstitucionālo tiesību pētniecība internetā
  Lapu ar ASV, to štatu un citu pasaules valstu konstitūcijām saišu kolekcija, saites uz zinātniskām publikācijām, tiesu spriedumiem, konstitucionālo tiesību pētniecības organizācijām.

 • Kornela juridiskā bibliotēka
  Informācija par Kornela juridisko bibliotēku. Saites uz citām mājas lapām par ASV iekārtu, federālo un štatu likumdošanu, Starptautisko darba organizāciju, Starptautisko Justīciju tiesu, u.c. mājas lapām. Datu bāze satur vairāku nozīmīgu ASV juridisko augstskolu publicētos materiālus, konferenču tēzes, u.c. informāciju.

 • Laosas Tautas Demokrātiskās Republikas tiesību sistēma
  Pētniecības ceļvedis sniedz informāciju par Laosas Tautas Demokrātiskās Republikas tiesību sistēmu un tiesību avotiem.

 • Latvijas Pašvaldību savienība
  Informācija par Latvijas Pašvaldību savienības aktivitātēm un citām ar to saistītajām organizācijām, savienības statūti un darba plāns, kā arī informācija par citām aktivitātēm. Normatīvie akti par pašvaldību darbību un ieteikumi tās uzlabošanā. Pieejama informācija par savienības darbu Eiropā sadarbībā ar Eiropas Savienības Reģionu komiteju un Eiropas Padomi, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības projektu apraksti.

 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
  Informācija par Latvijas ekonomikas politikas aktualitātēm, valsts programmām, rīcības plāniem, tautsaimniecības pārskats. Likumdošana, kas regulē ministrijas pārziņā esošās nozares - rūpniecību, būvniecību, tūrismu, integrācija ES. ES normatīvo aktu tulkojumi, kas attiecas uz ministrijas pārziņā esošām ekonomiskām aktivitātēm. Par katru ministrijas pārziņā esošu rūpniecības nozari sniegta informācija konkrētās nozares uzņēmējiem par tirdzniecības režīma izmaiņām, Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā, kā arī tirdzniecībā ar valstīm, kas ir iestāšanās procesā Pasaules Tirdzniecības organizācijā; informācija par konkrētiem kvalitātes, standartizācijas un sertifikācijas jautājumiem katrai nozarei.

 • Latvijas Republikas Kultūras ministrija
  Kultūras ministrijas mājas lapā informācija par ministrijas struktūru, darbību tās pārziņā esošās jomās - arhīvi, bibliotēkas, literatūra, muzeji, mūzika, pieminekļu aizsardzība, teātris, vizuālā māksla. Nozares darbību regulējoši likumdošanas akti, dokumenti, kultūrpolitikas pamatnostādnes, valsts programmas.

 • Latvijas Republikas Labklājības ministrija
  Ministrijas mājas lapā informācija par ministrijas pārziņā esošām sfērām: darbu, farmāciju, veselību, sociālo apdrošināšanu, sociālo palīdzību. Dokumenti - likumdošana, Labklājības ministrijas rīkojumi, valsts stratēģijas un koncepcijas. Informācija ar ES saistītos jautājumos labklājības ministrijas darbības sfērā.

123456789