Meklēšana


Palīdzība
 • Pasaules juridiskās informācijas institūts (WorldLII)
  Plašas tulkošanas iespējas. Starptautiskā jūras tiesību tribunāla spriedumi (kopš 1997. gada). Tiesu lietas un tiesu spriedumi. Dažādu valstu tiesību sistēmu katalogi. Informācija par tiesību sistēmas reformu Austrālijā, īrijā, Velsā. Juridisko žurnālu indeksi. Pasaules valstu tiesību aktu datubāze. āzijas un Austrālijas starptautisko līgumu datu bāze.

 • Polijas tiesību apskats
  Piotr Rakowski un Robert Rybicki ceļvedis ietver informāciju par tiešsaistes un iespiestajiem Polijas likumdošanas resursiem, informāciju par Polijas tiesību sistēmu, valdību, ministrijām un aģentūrām, tiesu sistēmu, juridiskajām organizācijām un jurista profesiju, kā arī citus juridiskās pētniecības rīkus.

 • Portugāles parlaments
  Informācija par Portugāles parlamentu - veidošanas kārtību, komitejām, tā pilnvarām un pienākumiem, vēsturi. Informācija par Portugāles valsts iekārtas vēsturi un attīstību. Portugāles konstitūcija un citi konstitucionālie likumi, kā arī vēlēšanu kārtība un ar to saistītie normatīvie akti. Informācija par valdību, tās programmu un pēdējām aktivitātēm. Saites uz citām mājas lapām par dažādām Portugāles iestādēm un organizācijām.

 • Portugāles Republikas prezidents
  Informācija par Portugāles prezidentu - pilnvarām, darbības pamatā esošajiem normatīvajiem aktiem, funkcijām un pašu prezidentu- un Portugāles valsts iekārtu - simbolu, valsts stāvokli, starptautiskajām organizācijām, kurās valsts ir iesaistījusies, valsts institūcijām. Portugāles Republikas konstitūcija. Konspektīva informācija par galvenajām Portugāles valsts institūcijām.

 • PROVIDUS domnīca
  Portāls sniedz jaunāko informāciju un analīzi par sekojošām jomām Latvijas politikā - politikas process, sabiedrības integrācija, tiesiska valsts un korupcija, cilvēktiesības, informācijas sabiedrība, pilsoniskā sabiedrība, ārlietas, mēdiju kritika. Katrā no šīm nozarēm ir apkopoti aktuālie raksti, blogi, pētījumi, recenzijas, politikas dokumenti, tiesību aktu projekti, notikumi u.c. Tāpat pieejama arī inofmrācija par PROVIDUS īstenotaiem sociālajiem projektiem.

 • Raula Valenberga Cilvēktiesību un humanitāro tiesību institūts
  Informācija par institūtu un izglītības un pētniecības iespējām tajā un citās cilvēktiesību programmās. Pieeja institūta bibliotēkas un citu organizāciju bibliotēku katalogiem (ar meklēšanas iespējām). Starptautisko dokumentu un Zviedrijas tiesību aktu datu bāzes, pieeja elektroniskajiem žurnāliem un vārdnīcām, enciklopēdijām. Informācija par juridiskās pētniecības tehniku. Saites uz starptautisko un reģionālo cilvēktiesību organizāciju mājas lapām un tiesu spriedumiem. Pieeja ANO datubāzēm un informācija par ANO. Informācijas meklēšana internetā pēc cilvēktiesību apakšnozarēm.

 • Riigikogu. Igaunijas parlaments
  Igaunijas Republikas parlamenta vēsture, tā funkcijas, vēlēšanu kārtībā un rezultāti, informācija par parlamenta darbību un parlamenta locekļiem, frakcijām, komitejām, kā arī parlamentārajām delegācijām un parlamentārajām grupām. Normatīvie akti, kas regulē parlamenta darbību. Parlamenta sēžu protokolu stenogrammas un likumprojekti (igauņu valodā).

 • Riksdag. Zviedrijas parlaments
  Lapa sniedz iespēju iepazīties ar Zviedrijas parlamenta darbību, tiesībām, pienākumiem, vēsturi, jaunākajām norisēm un lēmumiem. Pieejama informācija par Parlamenta sastāvu, tā locekļiem, piederību partijām, sievietēm politikā, vēlēšanām. īpaši izveidots ES informācijas centrs, lai sniegtu sabiedrībai patiesas ar partijām nesaistītas ziņas par Zviedrijas dalību ES, piedāvā informāciju arī šajā lapā.

 • Rumānijas tiesību pētniecība
  Dana Neacsu un Anamaria Corbescu ceļvedis sniedz detalizētu informāciju par Rumānijas tiesību sistēmu sekojošās jomās: primārie tiesību avoti, sekundārie tiesību avoti, juridiskās organizācijas, Rumānijas tiesību nozaru apskats (kriminālās, nodokļu, ģimenes, komerctiesības u.c.), starptautiskās tiesības un pievienošanās Eiropas Savienībai.

 • Serbijas un Dienvidslāvijas karaliskā ģimene
  Informācija par Serbijas un Dienvidslāvijas karalisko ģimeni - ģimenes locekļiem, troņmantniekiem, rezidencēm, karaliskās ģimenes koku, vēsturi, dienas kārtību un karaliskās ģimenes noteikumiem. Saites uz citu karalisko ģimeņu mājas lapām.

 • Serbijas un Melnkalnes Federātīvās Republikas tiesību ceļvedis
  Jelenas Glisic ceļvedis pasludinātās Serbijas un Melnkalnes Federatīvās Republikas tiesību sistēmas attīstībā, valdības un likumdevēju struktūrā, tiesu sistēmā, juridiskajās publikācijās, juridiskajās fakultātēs un bibliotēkās, tiešsaistes un juridiskās literatūras izdevēju resursos.

 • Sjerraleones tiesību sistēmas un tiesību pētniecības ceļvedis
  Hanatu Kabbah sniedz informāciju par Sjerraleones valsts iekārtu, likumdošanu,valsts pārvaldes organizāciju un tiesu sistēmu. Sjerralones primārie un sekundārie tiesību avoti. Likumdošanas aktu pārskati. Juridiskā izglītība un profesijas.

 • Slovēnijas Parlaments
  Slovēnijas Parlamenta oficiālā interneta lapa. Satur informāciju par parlamentu un tā darbību angļu valodā, kā arī likumdošanu slovēņu valodā kopš 1991. gada.

 • Slovēnijas Republikas tiesību sistēmas un tiesību pētniecības ceļvedis
  Maja čarni un špela Košak sniedz informāciju par Slovēnijas Republikas valsts iekārtu, likumdošanas, izpildu un tiesu varu. Informācija par Slovēnijas tiesību sistēmu un tiesību avotiem. Tiesību profesijas un juridisko resursu ceļveži.

 • Somijas Augstākā tiesa
  Informācija par Somijas Augstākās tiesas funkcijām un struktūru, kā arī tiesvedības procesu Augstākajā tiesā.

123456789