Meklēšana


Palīdzība
 • Rasa & Ešenvalds. Zvērinātu advokātu birojs
  Advokātu birojs sniedz jurdisko palīdzību un nodrošina klientu pārstāvniecību Latvijas tiesās, starptautiskajās šķīrējtiesās un Eiropas Savienības tiesā. Birojs ir specializējies sekojošās jomās: komerctiesību jomā, uzņēmumu restrukturizācijas procesos, maksātnespējas, saistību tiesībās, lietu tiesībās utt. Mājaslapā pieejama informācija par advokātu biroju, tā sniegtajiem pakalpojumiem un karjeras iespējām. Tāpat lapā pieejamas arī advokātu biroja publikācijas.

 • Rīgas Šķīrējtiesa
  Informācija par Rīgas Šķīrējtiesas darbības principiem, šķīrējtiesas reglamentu un tiesvedības izmaksām. Mājaslapā pieejami arī materiāli par šķīrējtiesas procesu, tai skaitā raksti, dokumentu paraugi un juridiski padomi.

 • Rīgas Starptautiskā šķīrējtiesa
  Rīgas Starptautiskās šķīrējtiesas darbības principi, informācija par šķīrējtiesnešiem, šķīrējtiesas reglaments un klauzulas paraugs, atsauksmes un informācija par tiesvedības maksu.

 • Rode & Partneri. Zvērinātu advokātu birojs
  Zvērinātu advokātu biroja Rode & Partneri mājaslapa. Informācija par advokātu biroju, tā aktivitātēm un prakses jomām.

 • Singapūras tiesību sistēmas un tiesību pētniecības ceļvedis
  Tzi Yong Sam Sim un Chai Yee Xin ceļvedis sniedz pārskatu par Singapūras tiesību sistēmu, tiesību avotiem, tiesu sistēmu un alternatīvo strīdu risināšanu. Saites uz juridiskās informācijas resursiem internetā un juridiskajām datubāzēm Singapūras tiesību izpētei.

 • Sorainen, zvērinātu advokātu birojs
  Sorainen ir viens no vadošajiem advokātu birojiem Baltijas reģionā. Birojs ir specializējies komerctiesību un nodokļu jautājumos un sniedz konsultācijas saistībā ar tādām nozarēm kā apdrošināšana, banku darbība, būvniecība, darba tiesības, enerģetika un sabiedriskie pakalpojumi, farmācija un dzīvības zinātnes, intelektuālais īpašums, IT, nodokļu un muita, konkurence tiesības, strīdu risināšana, transporta un jūras tiesības utt. Lapā pieejama arī informācija par semināriem un karjeras iespējām kā arī publikāciju datu bāze.

 • Starptautiskā arbitrāžas asociācija (AIA)
  Informācija par Starptautisko arbitrāžas asociāciju un tās darbības sfērām. Informācija par iespējām publicēt maģistra/doktora disertācijas par starptautisko arbitrāžu asociācijas žurnālā. Saites uz citām mājas lapām par dažādu nacionālo arbitrāžas tribunālu spriedumiem, dažādu starptautisko arbitrāžas tribunālu spriedumiem, dažādiem normatīvajiem aktiem par starptautisko arbitrāžu, kā arī par ES.

 • Starptautiskais investīciju strīdu risināšanas centrs (ICSID)
  Informācija par Starptautisko investīciju strīdu risināšanas centru, tā vēsturi un noteikumiem. ICSID izskatītās lietas, pašreiz skatīto lietu saraksts, noteikumi, pievienojušos valstu saraksts, saraksts ar valstīm, kuras ir noslēgušas divpusējus investīciju aizsardzības līgumus, un to noslēgšanas datums.

 • Starptautiskā komerciālās arbitrāžas padome (ICCA)
  Informācija par Starptautiskās komerciālās arbitrāžas padomes darbību, raksti par arbitrāžas jautājumiem, materiāli par arbitrāžas vēsturi, saites uz interneta resursiem par arbitrāžas tiesisko regulējumu nacionālā un starptautiskā līmenī, starptautiskajām, reģionālajām un nacionālajām arbitrāžas institūcijām.

 • Starptautiskās tirdzniecības palāta (ICC)
  Organizācijas oficiālā mājaslapa, kas aptver informāciju par pretkorupcijas jautājumiem, arbitrāžu un alternatīvo strīdu izskatīšanu, banku darbību un praksi, komerctiesībām un praksi, konkurences tiesībām, muitas un tirdzniecības noteikumiem, e-darījumiem, ekonomikas politiku, vidi un enerģiju, finansu pakalpojumiem un apdrošināšanu, intelektuālo īpašumu, marketingu un reklāmu, nodokļiem, tirdzniecības un ieguldījumu politiku, pārvadāšanu un loģistiku. Ir atrodami INCOTERMS 2000 noteikumi. Informācija par organizācijas struktūrām un to darbību. Informācija par organizācijas dalībvalstīm, saites uz dalībvalstu organizācijām. Līgumu noteikumu paraugi (reģistrējoties un par maksu).

 • Starptautisko tiesību elektroniskā informācijas sistēma (EISIL)
  Datu bāze par starptautisko tiesību dažādām apakšnozarēm - valstu tiesībām, starptautiskajām cilvēktiesībām, organizācijām, ekoloģijas tiesībām, gaisa, kosmosa un ūdens tiesībām, tirdzniecības tiesībām, telekomunikācijām un transportu, sarunu vešanu, bruņotu konfliktu, krimināltiesībām un arī starptautiskajām privāttiesībām. Katrā tēmā norādītas saites uz citām mājas lapām par attiecīgo tēmu, nozīmīgākajiem dokumentiem un svarīgākajām publikācijām.

 • Starptautisko tiesu un tribunālu projekts
  Jaunumi starptautisko tiesu un tribunālu iztiesātajās lietās, pētījumi par starptautisko tiesu un tribunālu daudzskaitlību, tiesnešu profesionālo un tiesību ētiku, uzvedību un neatkarību, iespējām piedalīties starptautisko tiesu un tribunālu darbībā, tiesībām iesniegt prasības starptautiskās tiesās un tribunālos, materiālo tiesību un procesuālo tiesību jautājumiem, Starptautisko krimināltiesību tiesu. Starptautisko tiesu un tribunālu sinoptiskā tabula.

 • Stokholmas Tirdzniecības palātas Šķīrējtiesas institūts
  Mājas lapā pieejama informācija par institūta sniegtajiem šķīrējtiesas un mediācijas pakalpojumiem, šķīrējtiesas reglaments un mediācijas noteikumi, klauzulu paraugi, izmaksu kalkulators, statistika.

 • Šveices oficiālais interneta portāls
  Portālā indivīdiem un uzņēmējiem iespējams iegūt praktisku informāciju par tādām šveices tiesību nozarēm kā nodokļu tiesības, civilprocess, kriminālprocess, cilvēktiesības, vides tiesības, mediācija, darba tiesības, komerctiesības u.c.

 • Tark, Grunte, Sutkiene. Zvērinātu advokātu birojs
  Lapā atrodama informācija par komerctiesību advokātu biroju "Tark, Grunte, Sutkiene", tajā strādājošajiem advokātiem un juristiem, piedāvātajem pakalpojumiem, karjeras iespējām un biroja sasniegumiem. Birojs piedāvā plaša mēroga pakalpojumus tādās jomās kā sabiedrības tiesības un apvienošana un iegāde, finanšu kapitāla tirgi, tiesvedība un šķīrējtiesas, regulējums un konkurence, nekustamie īpašumi, nodokļi.

1234