Meklēšana


Palīdzība
 • Amnesty International
  Informācija par starptautisku organizāciju, kuras mērķis ir cilvēktiesību ievērošana. Informācija par Amnesty International projektiem, stāvokli un pārkāpumiem cilvēktiesību jomā dažādās pasaules valstīs. Saites uz citām mājas lapām par ar Amnesty International saistītiem projektiem un citiem ar cilvēktiesībām saistītiem projektiem.

 • Apvienoto Nāciju Tirdzniecības un Attīstības konference (UNCTAD)
  Informācija par Apvienoto Nāciju rīkotajām konferencē, dažādiem pasākumiem un veiktajiem pētījumiem. Īpaša sadaļa veltīta Konfliktu risināšanas projektam. Pieejami arī šī projekta kursu materiāli par vispārīgām strīdu risināšanas tēmām, investīciju strīdu risināšanu, PTO strīdu risināšanas kārtību, Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas strīdu risināšanas kārtību un šķīrējtiesas jautājumiem, kā arī dažādām reģionālajām strīdu risināšanas pieejām - NAFTA, ASEAN, MERCOSUR.

 • Biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse
  Latvijas Pilsoniskā alianse ir nevalstisko organizāciju platforma, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā un pārstāvēt NVO sektora intereses. Alianses mājaslapā pieejami padomi nevalstisko organizāciju dibināšanai un līdzdalībai valsts pārvaldē, elektroniskā bibliotēka, kā arī NVO datubāze.

 • Eiropas Fondu centrs
  Eiropas Fondu centra mājas lapā pieejama plaša informācija par fondu darbību Eiropas Savienībā. Fondu darbības juridiskais regulējums, statistikas dati, elektroniskas publikācijas, veltītas dažādiem ar fondu darbību saistītiem jautājumiem. Tāpat mājaslapā pieejama arī informācija par dažādiem mūsdienās aktuāliem tematiem, šī informācija sevī ietver publikācijas, jaunākās ziņas kā arī informāciju par pasākumiem.

 • Eiropas politikas studiju centrs (CEPS)
  Publikācijas un komentāri par ES jautājumiem. Pētījumi par vides un klimata izmaiņām, enerģētiku, ārējiem un drošības sadarbības jautājumiem, konkurences tiesībām. Saites uz citiem Eiropas politikas pētniecības institūtiem.

 • EUobserver. ES ziņu serveris
  ES ziņu serveris nodrošina jaunākās ziņas par notikumiem Eiropas Savienībā. īpaši ziņojumi un informācija par aizsardzības jautājumiem, paplašināšanos, eiro, ES ārlietām, ES nākotni, tieslietām. Saites uz attiecīgajām mājas lapām.

 • Genocīda pētniecības tīkls (Aegis)
  Informācija par genocīda pētniecības tīklu, kurš darbojas, lai novērstu genocīda atkārtošanos. Informācija par holokausta centru, holokausta vēsturi un literatūru. Informācija par notikumiem un stāvokli Ruandā. Informācija par projektu "Atcerieties nākotnei" (Remembering for the Future) Bēgļu Projektu (Refugee Project), Ruandas fondu, Zimbabves fondu u.c. Saites uz citām mājas lapām par genocīdu un holokaustu.

 • Gruzijas Stratēģisko un Starptautisko studiju centrs
  Informācija par Gruzijas Stratēģisko un Starptautisko studiju centru un centra veiktajiem pētījumiem valsts pārvaldes un administrācijas jomā ar mērķi uzlabot situāciju Gruzijā. Informācija par Gruzijas nacionālo drošību, ekonomiku un attīstību. Saites uz citām mājas lapām par pētnieciskajiem institūtiem Gruzijā, par pētījumiem Gruzijas valsts politikā.

 • Human Rights Watch
  Informācija par Human Rights Watch - cilvēktiesību novērotāju dažādās pasaules valstīs. Informācija par dažādu cilvēktiesību īstenošanas problēmām, to starpā - ieroču kontroli, HIV/AIDS, cietumiem, bēgļiem u.c. Informācija par cilvēktiesību ievērošanu dažādās pasaules valstīs. Saites uz citām mājas lapām par cenzūru, HIV/AIDS un ar to saistītajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, u.c.

 • Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC)
  Lapa sniedz informāciju par tādām LCC darbības sfērām kā sabiedrības integrācija, iecietība un pretdiskriminācija, patvēruma meklētāju un slēgtās iestādēs atrodošos personu tiesības. Pieejama informācija par LCC sniegto juridisko palīdzību, kā arī LCC publikācijas par dažādiem cilvēktiesību jautājumiem.

 • Latvijas Tiesnešu mācību centrs
  Informācija par Latvijas Tiesnešu mācību centru un tā organizēto tālākizglītību tiesnešiem, tiesu darbiniekiem un citiem juridisko profesiju pārstāvjiem.

 • Legislationline. EDSO datubāze
  Bezmaksas datu bāze, ko nodrošina Eiropas Drošības un sadarbības organizācija (EDSO). Tajā ir apvienoti starptautiskie tiesību akti, kā arī EDSO valstu nacionālie tiesību akti, kas attiecas uz likuma varu un regulē cilvēktiesību un pamatbrīvību jautājumus.

 • Marta. Resursu centrs sievietēm
  Informācija par resursu centru sievietēm Marta, kura mērķis ir rūpēties par dzimumu vienlīdzību Latvijā. Informācija par integrācijas iespējām sievietēm, nestrādājošajiem un nabadzīgiem cilvēkiem. Informācija par sieviešu NVO tīklu Latvijā un tā darbības sfērām.

 • Nacionālā abortu federācija (NAF)
  ASV Nacionālās abortu federācijas mājaslapā pieejama informācija par ASV normatīvajiem aktiem un politiku, kā arī zinātniski raksti.

 • Norvēģijas bēgļu padome
  Norvēģijas bēgļu padome ir lielākā humanitārā organizācija Norvēģijā. Lapa sniedz ieskatu Padomes darbībā, projektos, kā arī pēdējās aktualitātēs bēgļu jautājumos pasaulē. Pieejami arī ziņojumi par bēgļu stāvokli valstīs ar īpaši saspringtu situāciju. Apskatīti jautājumi par bēgļu repatriāciju, Pasaules bēgļu dienu, ziņas par problemātiskajiem reģioniem pasaulē.

  12