Meklēšana


Palīdzība
 • Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD)
  Informācija par valsts transporta līdzekļu reģistru un tā pakalpojumiem - transporta līdzekļa reģistrēšanas noteikumiem, nepieciešamajiem dokumentiem, izmaksām un iespējām izvēlēties numura zīmes. Informācija par autovadītāja apliecības iegūšanu un ar to saistītajām formalitātēm. Transporta līdzekļa tehniskās apskates kārtība, vērtēšanas kritēriji un veidi, kā arī informācija par atļauto transporta līdzekļu pārbūvi. Informācija par transporta līdzekļa sertifikācijas noteikumiem - prasības, kategorijas u.tml. CSDD piedāvāto pakalpojumu izcenojumi. Ziņojums par Ceļu satiksmes drošības nacionālo programmu - pašreizējās situācijas vērtējums, mērķi un citi pasākumi. Transporta līdzekļu reģistra piedāvāto pakalpojumu statistika. Normatīvie akti, kuri regulē transporta reģistrāciju un ar to saistītos jautājumus. Ceļu satiksmes noteikumu un velo tests (pieeja autorizēta).

 • Cilvēktiesības
  ASV Valsts departamenta ziņojumi par cilvēktiesību stāvokli pasaules valstīs. Meklēšanas iespējas pēc valsts nosaukuma.

 • Dabas aizsardzības pārvalde
  Informācija par pārvaldes darbības vēsturi. Iespējams iepazīties ar tās nolikumu un struktūru. Sniegta informācija par pēdējiem jaunumiem dabas aizsardzības sfērā. Latvijā īpaši aizsargājamo teritoriju apraksti, kā arī sugu aizsardzības plāni, kas pieejami arī angļu valodā. Atsevišķa informatīva sadaļa veltīta ES projektam Natura 2000. Lapā ir arī iegūstama informācija par CITES (Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām) un tās darbību Latvijā, kā arī ar to saistītie normatīvie akti.

 • Dānijas ārlietu ministrija
  Informācija par Dānijas konsulāro dienestu, ārlietu un attīstības politiku, t.sk., par nevalstiskajām organizācijām, starptautiskajām organizācijām un savstarpējo palīdzību, tirdzniecību un ieguldījumiem Dānijā, kā arī informācija par Dānijas un Eiropas Savienības attiecībām. Aktuālas ziņas ārlietu politikas jautājumos. Pieejami gan statistikas dati par Dānijas attīstību, gan ikgadējās atskaites.

 • Dānijas Konkurences un patērētāju tiesību pārvalde
  Informācija par pārvaldes funkcijām un darbību konkurences tiesību un patērētāju tiesību jomās, pārvaldes lēmumu kopsavilkumi konkurences lietās, jaunāko tiesas spriedumu kopsavilkumi konkurences lietās, konkurences tiesības un patērētāju tiesības regulējošie normatīvie akti, pārvaldes publikācijas.

 • Dānijas Ministru prezidenta birojs
  Dānijas Ministru prezidenta biroja oficiālā lapa, kas informē par Ministru prezidentu, viņa darbību un biroju, kā arī valdību, sīkāk izklāstot tās sastāvu. Mājas lapā pieejami likumdošanas akti, kas ir Ministru prezidenta biroja jurisdikcijā, kā arī publikācijas.

 • Dānijas parlaments
  Informācija par Dānijas parlamenta vēsturi, darbības kārtību, likumdošanas procesu, demokrātiju Dānijā un politiskajām partijām.

 • Dānijas patentu un preču zīmju birojs
  Lapa sniedz informāciju par dažādiem intelektuālā īpašuma veidiem Dānijā - preču zīmēm, dizainparaugiem, patentiem u.c. Informē, kā pieteikt savas tiesības uz šo intelektuālo īpašumu, kā arī piedāvā nozīmīgākos normatīvos aktus šajā jomā. Pieejamas arī publikācijas un atskaites par biroja darbību un intelektuālā īpašuma pasaules notikumiem.

 • Dānijas Tieslietu ministrija
  Informācija ar Dānijas tiesību sistēmu, dažādām institūcijām un pārvaldi tieslietu jomā. Informācija par policiju, administratīvajām tiesām, prokuratūru, cietumu un probācijas dienestu, datu aizsardzības departamentu un civilprocesu. Saites uz citām mājas lapām par Dānijas tieslietu sistēmu.

 • Datu valsts inspekcija
  Lapa informē par personas datu aizsardzību Latvijā, par Datu valsts inspekcijas pienākumiem, darbībām, aktualitātēm datu aizsardzības jomā. Piedāvā pieeju fizisko personu datu apstrādes sistēmas reģistram, veidlapu un formu paraugus, kā arī noderīgas saites.

 • EDGAR. ASV uzņēmumu datubāze
  ASV Vērtspapīru un biržu komisijas datubāze EDGAR nodrošina bezmaksas pieeju informācijai par uzņēmumu darbību un finansiālajiem rādītājiem. Datu bāzē iekļauta uzņēmumu reģistrācijas informācija, ceturkšņa un ikgadējie pārskati, kā arī citi dokumenti.

 • Eesti.ee. Igaunijas Republikas portāls
  Portāls eesti.ee nodrošina uzticamu informāciju un e-pakalpojumus Igaunijas pilsoņiem, uzņēmējiem un amatpersonām. Portālā pieejama praktiska informācija par pilsoņu tiesībām un pienākumiem, uzņēmējdarbības regulējumu un valsts iestādēm.

 • Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra
  Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras mājaslapa ir izveidota, lai nodrošinātu sabiedrību ar informāciju par darba drošību un veselības aizsardzību. Interesentiem ir iespējams iepazīties ar ziņām par jaunumiem likumdošanā, plānotiem pasākumiem, tiesību aktiem, publikācijām, praksi un statistikas datiem, kas raksturo situāciju Eiropā darba drošības jomā.

 • Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
  Informācija par Eiropas Savienību, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un ES programmām. Publikācijas, notikumu kalendārs, ziņas, projektu konkursi.

 • Finansinspektionen. Zviedrijas finanšu inspekcija
  Informācija par Zviedrijas finanšu situāciju un to analīze. Piedāvātajā uzņēmumu reģistrā iespējams konstatēt, kurām kompānijām ir tiesības realizēt finanšu pakalpojumus, kuras ir reģistrējušās saistībā ar citu finanšu darbību veikšanu, kurām ārvalstu kompānijām ir tiesības veikt pārrobežu darbības. šajā lapā pieejami arī Zviedrijas finanšu inspekcijas ziņojumi, publikācijas un preses relīzes.

12345678910