Meklēšana


Palīdzība
 • Kanādas juridiskās pētniecības ceļvedis
  Ted Tjaden ceļvedis apkopo informāciju par Kanādas tiesību sistēmu, primārajiem un sekundārajiem informācijas avotiem, juridiskajām organizācijām (bibliotēkām, juridiskajām augstskolām), juridiskās literatūras izdevējiem un Kanādas drukātos un interneta juridiskās informācijas resursus pa nozarēm.

 • Kanādas tiesību avoti internetā
  Kanādas tiesību avotus internetā apkopojusi Louise Tsang - iekļauti statūti un likumdošana, tiesu lietas un informācija par valdības resursiem.

 • Kipras valdība
  Oficiālā Kipras valdības mājaslapa satur informāciju par valdību, tās organizāciju, parlamenta vēlēšanām un konstitūciju. Papildus satur ar Kipru saistītos Apvienoto Nāciju, Eiropas Savienības dokumentus. Pieejama informāciju saistībā ar Kipras un Turcijas konfliktu un attiecībām, kā arī iestāšanos ES.

 • Kongress. Spānijas parlamenta apakšpalāta
  Informācijas par Spānijas parlamentu, deputātiem, vēlēšanu mehānismu un uzbūvi - prezidiju, deputātiem, komitejām, apakškomitejām un kanceleju. Informācija par Spānijas parlamenta deputātiem, viņu runas, viņu personīgās mājas lapas. Spānijas parlamenta un citu konsitucionālo institūciju oficiālās publikācijas. Informācija par Spānijas parlamenta sadarbību ar Eiropas Savienības institūcijām. Saites uz citām mājas lapām par citu valstu parlamentiem, Spānijas valdības ministriju mājas lapām un citu valsts institūciju mājas lapām.

 • Latvija.lv. Ceļvedis e-Latvijā
  Lapā atrodama informācija par Latvijas Republikas valsts un pašvaldību institūciju sniegtajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem, saites uz valsts institūciju mājas lapām.

 • Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija
  Informācija par Aizsardzības ministriju, tās veiktajiem pasākumiem un jaunumiem kā arī aizsardzības nozari Latvijā. Pieejama detalizēta informācija saiastībā ar Latvijas dalību NATO un Aizsardzības ministrijas sadarbību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm drošības jautājumos. Pieejamas arī saites uz aktuālajām publikācijām aizsardzības jomā.

 • Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija
  Dokumenti, publikācijas u.c. informācija par LR Iekšlietu ministriju, tās darbību, aktualitātēm, pakļautībā esošajām iestādēm - Valsts policiju, Drošības policiju, Valsts robežsardzi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Latvijas Policijas akadēmiju.

 • Latvijas Republikas Ministru kabinets
  LR Ministru kabineta sastāvs, tā darbība, aktualitātes, ministrijas, tiesību aktu projektu datubāze, akceptētās koncepcijas, stratēģijas, ziņojumi, Valsts kanceleja.

 • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
  Informācija par uzņēmumu, politisko un sabiedrisko organizāciju reģistrēšanas prasībām Latvijā, laulību līgumiem, komercķīlu reģistru. Informācija par zvērinātiem revidentiem, komerclikuma reformu, ar dalību ES saistītie jautājumi UR darbības sfērā. Veidlapu paraugi, normatīvie akti un to projekti. Informācija par UR pakalpojumiem un Eiropas Biznesa reģistra datu bāzi.

 • Latvijas Republikas Valsts kase
  Informācija par Valsts kases darbību, tās aktivitātēm, valsts budžeta izpildi, valsts vērtspapīriem, tirgus apskati, izsoles, valsts kases aktivitātēm ES kontekstā. Valsts iestāžu maksājumu datu bāze no 2003. gada sākuma. Valsts budžeta un finanšu vadību reglamentējoši likumi, instrukcijas, Ministru kabineta noteikumi, Finanšu ministrijas rīkojumi, Valsts kases rīkojumi.

 • Latvijas Republikas Valsts kontrole
  Informācija par Valsts kontroli - tās struktūru, vēsturi, normatīvajiem aktiem, uz kuriem Valsts kontroles darbība ir balstīta. Informācija par Valsts kontroles veiktajām revīzijām un Valsts kontroles ziņojumiem.

 • Latvijas Republikas Valsts robežsardze
  Informācija par valsts robežsardzi un Latvijas Republikas robežas šķērsošanas kārtību.

 • Latvijas Republikas Valsts zemes dienests
  Informācija par Valsts zemes dienesta darbību - nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības sistēmas uzturēšana, nekustamā īpašuma tirgus informācijas uzkrāšanas un analīzes veikšana; valsts vienotas ģeodēziskās sistēmas veidošana; valsts mēroga karšu izgatavošana; nekustamā īpašuma valsts kadastra adrešu, augšņu informācijas uzkrāšana un sistematizēšana. Saites uz citām mājas lapām par organizācijām, kurās ir pārstāvēts arī Valsts zemes dienests, kā arī saites uz citām mājas lapām par dažādu valstu zemes dienestiem. Aktuāla informācija par Latvijas Republikas vietu un nekustamo lietu adresēm (datu bāze).

 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
  Lapa sniedz daudzpusīgu ministrijas darba un struktūras izklāstu. Ir pieejama informācija par nozares aktualitātēm un politiku, tāpat atrodami arī nozari regulējošie normatīvie akti. Aplūkojoama arī informācija par projektiem, fondiem un investīcijām kā arī ministrijas starptautisko sadarbību ar citām valstīm un starptautiskajām organizācijām (ES, OECD u.c.). Tāpat lapā atrodami arī pētījumi un publikācijas, kas saistītas gan ar vides aizsardzības, gan pašvaldību pārvaldes jomām.

 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
  Informācija par Zemkopības ministrijas darbību lauksaimniecības, mežu nozares, zivsaimniecības, veterinārijas, pārtikas drošības jomās. Valsts politika lauksaimniecības attīstībā, normatīvie akti, dokumenti par Eiropas Savienības programmu SAPARD.

123456