Meklēšana


Palīdzība
 • Latvijas tiesību ceļvedis
  Latvijas tiesību sistēmas un tiesību avotu ceļvedis. Autori - Ilona čeiča un Ligita Vasermane.

 • Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs
  Informācija par transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) sistēmas dalībniekiem un apdrošināšanas sabiedrībām. Informācija par "Zaļās kartes" sistēmu, zaudējumu pieteikšanu. Normatīvie akti, kas regulē OCTA darbību. Statistika un informācija ekspertiem. Civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu datu meklēšanas sistēma.

 • Lauksaimniecības datu centrs. Valsts aģentūra
  Valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" ir Valsts SIA "Valsts ciltsdarba informācijas datu apstrādes centrs" tiesību un saistību pārņēmēja. Aģentūras mājas lapā ietverta informācija par ganāmpulku, liellopu, cūku, aitu, kazu, piena ražotāju reģistriem, piena pārraudzības uzskaiti, dzīvnieku ciltsvērtēšanu, krotāliju apdruku, ganāmpulku reģistra veidlapu nodrošināšanu, kā arī pieejama informācija par nozari reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un citiem jautājumiem, kas saistīti ar šo nozari.

 • Lauku atbalsta dienests
  Informācija ar Lauku atbalsta dienesta funkcijām, atbildot par vienotu valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta politikas realizāciju, uzraugot normatīvo aktu ievērošanu lauksaimniecības jomā, savas kompetences ietvaros pieņemot un izvērtējot projektu pieteikumus atbalsta saņemšanai, pieņemot lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un pildot citas ar lauksaimniecību un lauku atbalsta politikas realizāciju saistītas funkcijas. Iespējams iepazīties ar lauku atbalsta programmām, to prasībām, tās reglamentējošiem dokumentiem.

 • Legislationline. EDSO datubāze
  Bezmaksas datu bāze, ko nodrošina Eiropas Drošības un sadarbības organizācija (EDSO). Tajā ir apvienoti starptautiskie tiesību akti, kā arī EDSO valstu nacionālie tiesību akti, kas attiecas uz likuma varu un regulē cilvēktiesību un pamatbrīvību jautājumus.

 • Lietuvas Republikas Ārlietu ministrija
  Informācija par Ārlietu ministrijas darbību, diplomātiskām pārstāvniecībām, starptautiskām aktivitātēm, Lietuvas integrāciju Eiropas Savienībā un NATO, kā arī konsulāra informācija. Lietuvas Republikas noslēgto līgumu datu bāze. Lietuvas starptautisko attiecību analīze ar pasaules valstīm un starptautiskām organizācijām.

 • Lietuvas Republikas Tieslietu ministrija
  Informācija par Lietuvas Tieslietu ministrijas struktūru un aktivitātēm, kā arī tās pakļautībā esošām iestādēm.

 • Lietuvas Republikas valdība
  Lietuvas Republikas valdības sastāvs, tās darbība, aktualitātes, ministrijas, tiesību aktu datu bāze, Ministru prezidenta birojs un Ministru kabineta kanceleja.

 • Lietuvas tiesību sistēmas ceļvedis
  Elonas Norvaisaites ceļvedis sniedz informāciju par Lietuvas valdības resursiem internetā, Lietuvas tiesu sistēmu un tiesu nolēmumiem, sekundāriem, komerciāliem avotiem, portāliem, kā arī plašu informāciju par likumdošanas aktiem interneta tīklā, jurista profesiju, juridisko dokumentu publikācijām.

 • LLRX. Juridisko bibliotēku resursi
  Jaunumi un juridisko resursu indeksi. Tiesu dokumentu un juridisko dokumentu paraugi ASV. Informācija par jaunākajām tiesu prāvām. Saites uz juridisko resursu mājas lapām. Juridisko bibliotēku katalogs.

 • Monako oficiālā mājaslapa
  Lapa satur informāciju par Monako, tās vēsturi, institūcijām, tiesu sistēmu un konstitūciju. Piedāvā piekļuvi Monako oficiālajam izdevumam franču valodā.

 • Nozīmīgākie Čīles tiesību sistēmas aspekti
  čīles tiesību sistēmas pamatuzbūve, konstitutionālie principi, izpildvaras struktūra, likumdošana, tiesu sistēma, administratīvā organizācija, avoti

 • Par likumu un valsti. Latvijas Vēstneša portāls
  Portāls „Par likumu un valsti” ir Latvijas Republikas oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis” uzturēta vietne, kas nodrošina autoritatīvu un uzticamu pieeju valsts informācijai. Portālā pieejami normatīvo aktu jaunumi un skaidrojumi, valsts iestāžu informācija, e-konsultācijas, saites uz Latvijas un Eiropas Savienības tiesību aktu datu bāzēm.

 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
  Informācija par personu apliecinošo un ceļošanas dokumentu izsniegšanu, iedzīvotāju reģistru un valsts migrācijas politiku. Informācija par uzturēšanās atļaujām, vīzām, pasēm - to veidiem, iegūšanu, vēsturi un izmaksām; repatriāciju, patvēruma meklēšanu, izceļošanu. Pieejami arī ar pilsonības un migrācijas jautājumiem saistītie normatīvie akti un to projekti, kā arī statistika. Saites uz citām mājas lapām par personu apliecinošiem dokumentiem, bēgļu palīdzības organizācijām, migrāciju un Latvijas Republikas reģistriem.

 • Portugāles parlaments
  Informācija par Portugāles parlamentu - veidošanas kārtību, komitejām, tā pilnvarām un pienākumiem, vēsturi. Informācija par Portugāles valsts iekārtas vēsturi un attīstību. Portugāles konstitūcija un citi konstitucionālie likumi, kā arī vēlēšanu kārtība un ar to saistītie normatīvie akti. Informācija par valdību, tās programmu un pēdējām aktivitātēm. Saites uz citām mājas lapām par dažādām Portugāles iestādēm un organizācijām.

123456