Meklēšana


Palīdzība
 • Civilprocesa avotu ceļvedis
  Radu Popas un Mirelas Roznovschi juridiskais pētījums. Informācija par vispārīgiem un daudznacionāliem civilprocesa avotiem, nacionālie kodeksi, statūti un komentāri, interneta resursu apskats - civilkodeksi, civilprocess, jurisprudence.

 • Dānijas, Norvēģijas un Zviedrijas juridiskās informācijas tiešsaistes resursi
  Suzanne Thorpe ceļvedis ietver informāciju par Dānijas, Norvēģijas un Zviedrijas tiesību sistēmu, juridiskajiem resursiem, juridisko datu bāzu un elektronisko resursu apskatu par katru no minētajām valstīm.

 • Daremas Universitātes Starptautisko robežu pētījumu nodaļa
  Mājas lapā ir apkopoti resursi par problēmu, kas saistītas ar starptautiskajām zemes un jūras robežām, miermīlīgu atrisināšanu, robežu delimitizāciju un demarkāciju. šī lapa nodrošina informāciju par apmācību semināriem, konferencēm, publikācijām (Robežu un teritoriju biļetens, publikācijas jūras tiesībās). šeit ir atrodama datu bāze par robežu un teritorijas jautājumiem, kā arī informācija par konsultāciju pakalpojumiem.

 • Darfūras krīze: juridisko aspektu izpēte
  Amy Burchfield veidotajā ceļvedī aplūkoti ar Darfūras krīzi saistītie starptautisko tiesību jautājumi.

 • Derechos cilvēktiesības
  Cilvēktiesību resursu ceļvedis. Ietver tādus tematus kā nāves sods, ekonomiskās un sociālās tiesības, korupcija, vārda brīvība, nesodāmība u.c. Piedāvā resursu katalogu ar norādēm uz dokumentiem, ziņojumiem, informācijas resursiem un žurnālu rakstiem, kā arī uz nevalstisku organizāciju interneta lapām, kas ir saistītas ar cilvēktiesībām.

 • Dienvidāfrikas juridiskās informācijas institūts (SAFLII)
  Dienvidāfrikas juridiskās informācijas institūts apkopo un publicē informāciju par Dienvidāfrikas un Austrumāfrikas valstu tiesību aktiem un tiesu praksi, kā arī saites uz juridiskās informācijas resursiem internetā par Dienvidāfrikas un Austrumāfrikas valstu tiesību sistēmām, atsevišķām tiesību nozarēm, juridisko izglītību un juridiskajām profesijām.

 • Dienvidkorejas tiesību pētniecība internetā
  Hyeon-Cheol Kim un Inyoung Cho ceļvedis apkopo interneta resursus, kuros atrodama informācija par Dienvidkorejas tiesību sistēmu, tiesību avotiem, juridisko izglītību un juridiskajiem jaunumiem.

 • Dominikas Republikas tiesību izpētes ceļvedis
  Ceļvedis sniedz informāciju par Dominikas Republikas likumdevēja varu, izpildvaru, tiesu varu, tiesību avotiem. Ceļvedis ietver saites uz normatīvo aktu databāzēm, kā arī valsts iestāžu un juridisko biroju mājaslapām. Autors - Marisol Florén Romero.

 • Džordžtaunas Universitātes tiesību izpētes ceļveži
  Tiesību izpētes ceļveži, ko sagatavojusi Džordžtaunas Universitātes Juridiskā bibliotēka. Ceļvežos galvenokārt aplūkotas tiesību nozares no ASV tiesību perspektīvas, pieejami arī materiāli par ārvalstu un starptaustisko tiesību pētniecību.

 • Ēģiptes tiesību sistēmas un juridisko resursu pārskats
  Mohamed S. Abdel Wahab ceļvedis sniedz informāciju pas Ēģiptes tiesību sistēmu, likumdevēja varu, izpildvaru un tiesu varu. Saites uz Ēģiptes tiesību ceļvežiem internetā.

 • Eiropas e-tiesiskuma portāls
  Ceļvedis Eiropas Savienības dalībvalstu tiesību sistēmās. Portālā apkopota informācija par dalībvalstu tiesību sistēmām, ES tiesībām un starptautiskajām tiesībām. Ceļvedī iekļautas dalībvalstu tiesu sistēmas un tiesu prakse, kā arī ES tiesu sistēma un judikatūra. Portāls piejams visu dalībvalstu valodās.

 • Eiropas iniciatīva patērētāju atbalstīšanai
  Eiropas Komisijas Veselības aizsardzības un patērētāju tiesību aizsardzības ģenerāldirektorāta informatīvs vortāls patērētājiem. Informācija par Negodīgas komercprakses direktīvu, tās interpretēšanu un piemērošanu, negodīgas komercprakses piemēri un informācija par patērētāju tiesībām, saskaroties ar negodīgu komercpraksi.

 • Eiropas Komisijas dokumentu reģistrs
  Eiropas Komisijas izveidots elektroniski pieejams dokumentu reģistrs. Tajā sākotnēji ir uzskaitītas atsevišķas dokumentu kategorijas, jo īpaši juridiskie dokumenti: tie ir dokumenti ar seriālajiem numuriem COM, C, SEC kā arī cita veida dokumenti, piemēram, Komisijas sanāksmju dienas kārtības un ziņojumi. šajā reģistrā ir atsauces vienīgi uz dokumentiem, kas izveidoti kopš 2001. gada 1. janvāra. Pakāpeniski tā darbības joma tiks paplašināta, un tas attieksies uz citu kategoriju dokumentiem.

 • Eiropas mikrovalstis un mazās jurisdikcijas. Tiesību izpētes ceļvedis
  Andrew Grossman ceļvedis ietver informāciju par sekojošu Eiropas mazo valstu tiesību sistēmām - Andora, Kipra, Lihtenšteina, Malta, Monako, Sanmarīno, Vatikāns, Normandijas salas, Gibraltārs, Menas sala, Ziemeļkipra, Melnkalne, Kosova u.c.

 • Eiropas Padomes vēsture, nozīme un darbība
  Sofijas Lobey apkopotie fakti, skaitliskie rādītāji un informācijas avoti par Eiropas Padomi. īsa informācija par organizācijas vēsturi, sastāvu, darbību, institutūcijām. Informācija par darbības prioritātēm (pilsoņu aizsardzība, demokrātijas atbalsts, izglītība u.c.) un plašs saišu klāsts.

1234567891011