Meklēšana


Palīdzība
 • Raula Valenberga Cilvēktiesību un humanitāro tiesību institūts
  Informācija par institūtu un izglītības un pētniecības iespējām tajā un citās cilvēktiesību programmās. Pieeja institūta bibliotēkas un citu organizāciju bibliotēku katalogiem (ar meklēšanas iespējām). Starptautisko dokumentu un Zviedrijas tiesību aktu datu bāzes, pieeja elektroniskajiem žurnāliem un vārdnīcām, enciklopēdijām. Informācija par juridiskās pētniecības tehniku. Saites uz starptautisko un reģionālo cilvēktiesību organizāciju mājas lapām un tiesu spriedumiem. Pieeja ANO datubāzēm un informācija par ANO. Informācijas meklēšana internetā pēc cilvēktiesību apakšnozarēm.

 • Rumānijas valdība
  Mājaslapā pieejama informācija par Rumānijas valdību, premjerministru, ministrijām, kā arī valdības mērķiem un stratēģijām.

 • Sjerraleones tiesību sistēmas un tiesību pētniecības ceļvedis
  Hanatu Kabbah sniedz informāciju par Sjerraleones valsts iekārtu, likumdošanu,valsts pārvaldes organizāciju un tiesu sistēmu. Sjerralones primārie un sekundārie tiesību avoti. Likumdošanas aktu pārskati. Juridiskā izglītība un profesijas.

 • Slovēnijas Republikas tiesību sistēmas un tiesību pētniecības ceļvedis
  Maja čarni un špela Košak sniedz informāciju par Slovēnijas Republikas valsts iekārtu, likumdošanas, izpildu un tiesu varu. Informācija par Slovēnijas tiesību sistēmu un tiesību avotiem. Tiesību profesijas un juridisko resursu ceļveži.

 • Sociālo un ekonomisko pētījumu centrs (CASE)
  CASE ir neatkarīgs bezpeļņas institūts, kura uzdevums ir pētīt postkomunisma pārejas posma problēmas, Eiropas integrāciju un pasaules ekonomiku. Mājaslapa sniedz informāciju par CASE darbību un pētījumiem. Pieeja CASE publikācijām - gada pārskatiem, ziņojumiem, pētījumiem; saites uz sociālo un ekonomisko pētījumu centriem Kirgīzijā, Gruzijā un Ukrainā.

 • Somijas Tieslietu ministrija
  Lapa sniedz informāciju par pašu ministriju un galvenajām tās darbības nostādnēm, aktuālajiem jautājumiem tieslietu jomā, tās publikācijām, kā arī tiesu sistēmas sastāvdaļām: Datu aizsardzības ombudu, ģenerālprokurora biroju, Negadījumu izmeklēšanas valdi u.c. institūcijām.

 • Sudānas tiesību sistēmas un tiesību pētniecības pārskats
  Sharanjeet Parmar sniedz informāciju par Sudānas valsts iekārtu, tiesu sistēmu, tiesību avotiem un paražu tiesībām. Atsevišķu tiesību nozaru apskats- krimināltiesības, civiltiesības, bērnu tiesības un pienākumi, komerctiesības. Juridiskā literatūra.

 • Šveices tiesību sistema un tiesību pētniecība
  Gregory M. Bovey ceļvedis piedāvā informāciju par šveices valsts iekārtu, likumdošanu, tiesu nolēmumiem. Pieejama informācija par juridisko izglītību,juridiskajām profesijām, juridisko literatūru, juridiskajiem žurnāliem un juridiskās literatūras izdevējiem. Juridisko resursu ceļveži.

 • Tanzānijas tiesību sistēmas un tiesību pētniecības ceļvedis
  Bahame Tom Nyanduga, Christabel Manning un Seka Kasera ceļvedis sniedz informāciju par Tanzānijas valsts iekārtu, likumdošanu, valsts pārvaldes organizāciju un tiesu iekārtu. Pieejam informācija par tiesību avotiem, tiesu nolēmumiem, juridisko izglītību un profesijām. Elektroniskie resursi.

 • Tunisijas tiesību sistēmas ceļvedis
  Dahmene Touchent un Aviva Zimbris ceļvedis ietver informāciju par Tunisijas valsts iekārtu, tiesību sistēmu un juridisko izglītību.

 • Turcijas valsts iekārtas un tiesību pētniecības ceļvedis
  Serap Yazici ceļvedis satur informāciju par Turcijas Republikas valsts iekārtu, likumdošanu, valsts pārvades organizāciju un tiesu sistēmu. Pieejama informācija par Turcijas tiesību avotiem. Dažādu organizāciju, institūciju, juridisko augstskolu un juridisko žurnālu elektroniskās adreses.

 • Turkmenistānas tiesību sistēmas ceļvedis
  Oleg Stalbovsky un Maria Stalbovskaya ceļvedis satur informāciju par Turkmenistānas valsts iekārtu, likumdošanu, valsts pārvaldes organizāciju un tiesu sistēmu. Pieejama informācija par Tukmenistānas tiesību sistēmu un tiesību avotiem.Ceļvedī iekļautas noderīgas valsts organizāciju, institūciju un juridiskās informācijas elektroniskās adreses.

 • Ugandas tiesību sistēma un tiesību nozares
  Brenda Mahoro ceļvedis satur informāciju par valsts iekārtu, likumdošanu, valsts pārvaldes organizāciju un tiesu sistēmu. Pieejama informācija par tiesību avotiem, tiesu nolēmumiem un juridisko literatūru. On-line tiesību avoti.

 • Ukrainas parlaments
  Ukrainas parlamenta (Verkhovna Rada) oficiālā interneta vietne. Vietne satur informāciju par parlamenta sastāvu un aktivitātēm, Ukrainas normatīvo aktu datu bāzi, kā arī saites uz citu Ukrainas valsts institūciju mājas lapām.

 • Valdību oficiālās publikācijas internetā
  Pasaules lielāko valstu valdību oficiālā informācija internetā, saturs un cita informācija. Saites uz citām mājas lapām par valdību oficiālo publikāciju meklēšanas iespējām.

123456