Meklēšana


Palīdzība
 • Konstitucionālo Studiju centrs
  Resurss piedāvā saišu kolekciju uz Kanādas konstitucionālajiem resursiem, pasaules valstu konstitūcijām, dažādu tiesu praksi, informāciju par cilvēktiesībām un likumdevējiem pasaules valstīs.

 • Konstitucionālo tiesību pētniecība internetā
  Lapu ar ASV, to štatu un citu pasaules valstu konstitūcijām saišu kolekcija, saites uz zinātniskām publikācijām, tiesu spriedumiem, konstitucionālo tiesību pētniecības organizācijām.

 • Laosas Tautas Demokrātiskās Republikas tiesību sistēma
  Pētniecības ceļvedis sniedz informāciju par Laosas Tautas Demokrātiskās Republikas tiesību sistēmu un tiesību avotiem.

 • Latvijas Republikas Saeima
  Plaša informācija par Latvijas Republikas likumdevēju vēsturi, Satversmi, likumdošanas procesu un Saeimas darba kārtību. Pieejamas Saeimas un LR Augstākās Padomes sēžu stenogrammas, kā arī likumprojektu datu bāze.

 • Lielbritānijas parlaments
  Informācija par Lielbritānijas parlamenta jaunumiem, Vestminsteras ceļvedis, informācija par parlamenta locekļiem - lordiem un pārstāvjiem, Parlamenta publikācijas un citi izdotie materiāli. Parlamenta izdotie normatīvie akti un likumdošanas kārtība. Detalizēta informācija par Lordu palātu. Parlamenta vēsture un informācija apmeklētājiem, kā arī apmeklējumi internetā. Saites uz citām mājas lapām par Lielbritānijas centrālajiem valsts varas orgāniem, vēlēšanām, pašvaldībām, monarhijas lapām u.c.

 • Lietuvas tiesību sistēmas ceļvedis
  Elonas Norvaisaites ceļvedis sniedz informāciju par Lietuvas valdības resursiem internetā, Lietuvas tiesu sistēmu un tiesu nolēmumiem, sekundāriem, komerciāliem avotiem, portāliem, kā arī plašu informāciju par likumdošanas aktiem interneta tīklā, jurista profesiju, juridisko dokumentu publikācijām.

 • Lovdata. Norvēģijas tiesības angļu valodā
  Lapa piedāvā atrast interesējošo Norvēģijas tiesību aktu hronoloģiski, alfabētiski vai pēc citiem parametriem. Lovdata informē par to, kādi tiesību akti ir spēkā, kā tos nošķirt, kādi ir pastāvošo tiesību aktu veidi, kas ir likumdevējs, kā arī sniedz cita veida informāciju par likumdošanu. Norvēģu valodā pieejami arī Augstākās un Apelācijas instances tiesu spriedumi, Parlamenta lēmumi, starptautiskie līgumi.

 • Mali tiesību ceļvedis
  Servaas Feiertag veidotais ceļvedis sniedz informāciju par Mali valsts iekārtu un tiesību sistēmu.

 • Maltas tieslietu ministrija
  Juridiskās informācijas katalogs, kas satur informāciju par Maltas valdību, parlamentu un tiesu varu, to darbības principiem un uzbūvi. Ietver Maltas likumdošanu un tiesu praksi.

 • Meksikas tiesību elektroniskais ceļvedis
  Francisco Avalos un Elisa Donnadieu ceļvedis ietver informāciju par Meksikas valdību un tiesību sistēmu, primāro federālo likumdošanu, likumdošanas avotiem, NAFTA organizāciju, pavalstu likumdošanu, citus interneta resursus par Meksiku.

 • Monako oficiālā mājaslapa
  Lapa satur informāciju par Monako, tās vēsturi, institūcijām, tiesu sistēmu un konstitūciju. Piedāvā piekļuvi Monako oficiālajam izdevumam franču valodā.

 • Mongolijas tiesību sistēmas pārskats
  Mongolijas tiesību sistēmas un tiesību nozaru pārskats. Autori - Chris Melville, Erdenedalai (Dalai) Odkhuu un Anthony Woolley.

 • Nīderlandes tiesību pētniecība
  Oswald Jansen, George Middeldorp, Dorien Snoek un Henk Zonneveld ceļvedis Nīderlandes tiesību sistēmā ietver saites uz parlamenta, ministriju, provinču resursiem, tiesu sistēmu, likumdošanu, galvenajām aģentūrām, tirdzniecības un preču valdēm, kā arī informāciju par juridiskajām publikācijām, juridiskajām fakultātēm un bibliotēkām.

 • Nozīmīgākie Čīles tiesību sistēmas aspekti
  čīles tiesību sistēmas pamatuzbūve, konstitutionālie principi, izpildvaras struktūra, likumdošana, tiesu sistēma, administratīvā organizācija, avoti

 • Nozīmīgākie Peru tiesību sistēmas aspekti
  Valsts iekārta un konstitucionālie principi. Likumdošana. Izpildvaras struktūra. Tiesu sistēma un konstitucionālā tiesa. Administratīvā organizācija. Valsts nozīmīgākie likumdošanas akti un noteikumi. Juridisko resursu ceļveži.

12345678