Meklēšana


Palīdzība
 • Lauku atbalsta dienests
  Informācija ar Lauku atbalsta dienesta funkcijām, atbildot par vienotu valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta politikas realizāciju, uzraugot normatīvo aktu ievērošanu lauksaimniecības jomā, savas kompetences ietvaros pieņemot un izvērtējot projektu pieteikumus atbalsta saņemšanai, pieņemot lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un pildot citas ar lauksaimniecību un lauku atbalsta politikas realizāciju saistītas funkcijas. Iespējams iepazīties ar lauku atbalsta programmām, to prasībām, tās reglamentējošiem dokumentiem.

 • Lawlinks
  Lawlinks ir saišu katalogs, kurā apkopotas saites uz nacionālo tiesību, starptautisko tiesību un Eiropas Savienības tiesību resursiem internetā, kā arī piedāvāti padomi juridiskās informācijas meklēšanā. Lawlinks uztur Kentas Universitāte.

 • Lielbritānijas parlaments
  Informācija par Lielbritānijas parlamenta jaunumiem, Vestminsteras ceļvedis, informācija par parlamenta locekļiem - lordiem un pārstāvjiem, Parlamenta publikācijas un citi izdotie materiāli. Parlamenta izdotie normatīvie akti un likumdošanas kārtība. Detalizēta informācija par Lordu palātu. Parlamenta vēsture un informācija apmeklētājiem, kā arī apmeklējumi internetā. Saites uz citām mājas lapām par Lielbritānijas centrālajiem valsts varas orgāniem, vēlēšanām, pašvaldībām, monarhijas lapām u.c.

 • Lietuvas Republikas Ārlietu ministrija
  Informācija par Ārlietu ministrijas darbību, diplomātiskām pārstāvniecībām, starptautiskām aktivitātēm, Lietuvas integrāciju Eiropas Savienībā un NATO, kā arī konsulāra informācija. Lietuvas Republikas noslēgto līgumu datu bāze. Lietuvas starptautisko attiecību analīze ar pasaules valstīm un starptautiskām organizācijām.

 • Lietuvas Republikas Tieslietu ministrija
  Informācija par Lietuvas Tieslietu ministrijas struktūru un aktivitātēm, kā arī tās pakļautībā esošām iestādēm.

 • Lietuvas Republikas valdība
  Lietuvas Republikas valdības sastāvs, tās darbība, aktualitātes, ministrijas, tiesību aktu datu bāze, Ministru prezidenta birojs un Ministru kabineta kanceleja.

 • Lietuvas Republikas valdības Eiropas Komiteja
  Lietuvas valdības aktivitātes saistībā ar iestāšanās procesu Eiropas Savienībā, informācija par iestāšanās sarunām, pievienošanās partnerību, Eiropas Komitejas programmām, saites uz citām lapām par Lietuvu.

 • Lietuvas Republikas Valsts prezidents
  Informācija par Lietuvas Republikas prezidentu, viņa aktivitātēm. Pieejamas runas, preses paziņojumi.

 • Maksātnespējas administrācija. Valsts aģentūra
  Maksātnespējas administrācijas mājas lapā iespējams atrast administrācijas veicamos uzdevumus un citu vispārīgo informāciju. Pieejama arī informācija par maksātnespējas procesu un tā regulējumu Latvijā un Eiropas Savienībā, informācija par maksātnespējas administratoriem kā arī ziņas pašiem administratoriem. Atsevišķa mājaslapas sadaļa veltīta darbinieku iespējamo prasījumu apskatam.

 • Ministru Kabineta pārstāvis starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās
  Lapā sniegta informācija par Ministru Kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās sūtību, darbību, kā arī par cilvēktiesības skarošiem aktuāliem jautājumiem, proti, indivīdam tieši pieejamās ANO cilvēktiesību aizsardzības procedūras, Latvijas Republikas nacionālie ziņojumi par starptautisko konvenciju izpildi, informācija par Eiropas Cilvēktiesību tiesu. Pastāvīgi tiek sniegtas jaunākās ziņas (pieejami arī arhīva dati) par Latviju un cilvēktiesības skarošiem jautājumiem, aktualitātēm. Ja ir vakances, piedāvātas darba iespējas cilvēktiesību sfērā.

 • Monako oficiālā mājaslapa
  Lapa satur informāciju par Monako, tās vēsturi, institūcijām, tiesu sistēmu un konstitūciju. Piedāvā piekļuvi Monako oficiālajam izdevumam franču valodā.

 • Neatkarīgā antikorupcijas komisija
  Neatkarīgā antikorupcijas komisija (ICAC) vada izmeklēšanu korupcijas lietās, kā arī nodrošina konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar korupcijas novēršanu un sabiedrības informēšanu. Mājas lapā ir pieejami organizācijas gada pārskati, tiesību akti, kas regulē korupcijas jautājumus, un publikācijas (ziņojumi un Korupcijas lietu avīze).

 • Nīderlandes datu aizsardzības birojs
  Informācija par Nīderlandes datu aizsardzības sistēmu, vispārīgi padomi datu aizsardzībā, jaunākie pētījumi un atziņas, kā arī Nīderlandes datu aizsardzību regulējošie normatīvie akti. Informācija par Eiropas Savienības datu aizsardzības sistēmu.

 • Nīderlandes Tieslietu ministrija
  Satur informāciju un dokumentus attiecībā uz valsts politiku ģimenes lietās, ārzemniekiem, datu aizsardzību, eitanāziju un azartspēlēm. Tāpat satur informāciju par pašu ministriju, tās struktūru un darbību. Ietver ministrijas preses relīzes, runas un ministrijas publikācijas.

 • Pārtikas un veterinārais dienests
  Informācija par pārtikas uzraudzību, riska analīzi, dzīvnieku veselības un labturības uzraudzību, sanitāro robežinspekciju, importa sertifikātiem, Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centru. Veterināro produktu reģistrs un pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu reģistrs. Informācija par dienesta starptautisko sadarbību ar citām valstīm un ES

12345678910