Meklēšana


Palīdzība
 • Polijas tiesību apskats
  Piotr Rakowski un Robert Rybicki ceļvedis ietver informāciju par tiešsaistes un iespiestajiem Polijas likumdošanas resursiem, informāciju par Polijas tiesību sistēmu, valdību, ministrijām un aģentūrām, tiesu sistēmu, juridiskajām organizācijām un jurista profesiju, kā arī citus juridiskās pētniecības rīkus.

 • Portugāles Republikas prezidents
  Informācija par Portugāles prezidentu - pilnvarām, darbības pamatā esošajiem normatīvajiem aktiem, funkcijām un pašu prezidentu- un Portugāles valsts iekārtu - simbolu, valsts stāvokli, starptautiskajām organizācijām, kurās valsts ir iesaistījusies, valsts institūcijām. Portugāles Republikas konstitūcija. Konspektīva informācija par galvenajām Portugāles valsts institūcijām.

 • PROVIDUS domnīca
  Portāls sniedz jaunāko informāciju un analīzi par sekojošām jomām Latvijas politikā - politikas process, sabiedrības integrācija, tiesiska valsts un korupcija, cilvēktiesības, informācijas sabiedrība, pilsoniskā sabiedrība, ārlietas, mēdiju kritika. Katrā no šīm nozarēm ir apkopoti aktuālie raksti, blogi, pētījumi, recenzijas, politikas dokumenti, tiesību aktu projekti, notikumi u.c. Tāpat pieejama arī inofmrācija par PROVIDUS īstenotaiem sociālajiem projektiem.

 • Raula Valenberga Cilvēktiesību un humanitāro tiesību institūts
  Informācija par institūtu un izglītības un pētniecības iespējām tajā un citās cilvēktiesību programmās. Pieeja institūta bibliotēkas un citu organizāciju bibliotēku katalogiem (ar meklēšanas iespējām). Starptautisko dokumentu un Zviedrijas tiesību aktu datu bāzes, pieeja elektroniskajiem žurnāliem un vārdnīcām, enciklopēdijām. Informācija par juridiskās pētniecības tehniku. Saites uz starptautisko un reģionālo cilvēktiesību organizāciju mājas lapām un tiesu spriedumiem. Pieeja ANO datubāzēm un informācija par ANO. Informācijas meklēšana internetā pēc cilvēktiesību apakšnozarēm.

 • Rīgas mājoklis. Rīgas pašvaldības aģentūra
  Lapa satur aktuālo informāciju par Rīgas pašvaldības aģentūru "Rīgas mājoklis", izskaidro tās uzdevumus, ļauj ieskatīties tās darbībās, normatīvo aktu sadaļā vienkopus var atrast spēkā esošus normatīvos aktus, kas regulē dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumus. Lapa sniedz informāciju arī par aģentūras piedāvātajiem semināriem un iespēju tajos piedalīties.

 • Rumānijas tiesību pētniecība
  Dana Neacsu un Anamaria Corbescu ceļvedis sniedz detalizētu informāciju par Rumānijas tiesību sistēmu sekojošās jomās: primārie tiesību avoti, sekundārie tiesību avoti, juridiskās organizācijas, Rumānijas tiesību nozaru apskats (kriminālās, nodokļu, ģimenes, komerctiesības u.c.), starptautiskās tiesības un pievienošanās Eiropas Savienībai.

 • Rumānijas valdība
  Mājaslapā pieejama informācija par Rumānijas valdību, premjerministru, ministrijām, kā arī valdības mērķiem un stratēģijām.

 • Serbijas un Melnkalnes Federātīvās Republikas tiesību ceļvedis
  Jelenas Glisic ceļvedis pasludinātās Serbijas un Melnkalnes Federatīvās Republikas tiesību sistēmas attīstībā, valdības un likumdevēju struktūrā, tiesu sistēmā, juridiskajās publikācijās, juridiskajās fakultātēs un bibliotēkās, tiešsaistes un juridiskās literatūras izdevēju resursos.

 • Sjerraleones tiesību sistēmas un tiesību pētniecības ceļvedis
  Hanatu Kabbah sniedz informāciju par Sjerraleones valsts iekārtu, likumdošanu,valsts pārvaldes organizāciju un tiesu sistēmu. Sjerralones primārie un sekundārie tiesību avoti. Likumdošanas aktu pārskati. Juridiskā izglītība un profesijas.

 • Slovākijas valdība
  Informācija par Slovākijas valdību, tās vēsturi, veidošanas kārtību, un valdības ēku. Vispārīga informācija par Slovākiju. Saites uz citām mājas lapām par valsts galvenajiem orgāniem, valsts iestādēm, politiskajām partijām, ar valdību saistītajām iestādēm.

 • Slovēnijas Republikas tiesību sistēmas un tiesību pētniecības ceļvedis
  Maja čarni un špela Košak sniedz informāciju par Slovēnijas Republikas valsts iekārtu, likumdošanas, izpildu un tiesu varu. Informācija par Slovēnijas tiesību sistēmu un tiesību avotiem. Tiesību profesijas un juridisko resursu ceļveži.

 • Somijas tiesības internetā
  Sami Sarvilinna un Erika Bergström ceļvedis ietver informāciju par Somijas konstitūciju, tiesu sistēmu, parlamentu un valdību, kā arī resursus par jurista profesiju, tiesu praksi un tiesību aktiem internetā.

 • Somijas Tieslietu ministrija
  Lapa sniedz informāciju par pašu ministriju un galvenajām tās darbības nostādnēm, aktuālajiem jautājumiem tieslietu jomā, tās publikācijām, kā arī tiesu sistēmas sastāvdaļām: Datu aizsardzības ombudu, ģenerālprokurora biroju, Negadījumu izmeklēšanas valdi u.c. institūcijām.

 • Spānijas tiesību sistēmas ceļvedis
  Vanessa Casado ceļvedis ietver informāciju par Spānijas valsts iekārtu, tiesisko sistēmu, jurista profesiju, atsevišķu tiesību nozaru publikāciju bibliogrāfiju, kā arī interneta resursu apskatu.

 • Spānijas valdība
  Informācija par Spānijas valdību - Ministru prezidentu, ministriem, darbības programmām, valdības vēsturi, darbības sfērām un to reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Informācija par Spānijas autonomajiem reģioniem. Saites uz citām mājas lapām par Spānijas nozīmīgākajām valsts iestādēm.

12345678