Meklēšana


Palīdzība
 • Maltas tieslietu ministrija
  Juridiskās informācijas katalogs, kas satur informāciju par Maltas valdību, parlamentu un tiesu varu, to darbības principiem un uzbūvi. Ietver Maltas likumdošanu un tiesu praksi.

 • Meksikas tiesību elektroniskais ceļvedis
  Francisco Avalos un Elisa Donnadieu ceļvedis ietver informāciju par Meksikas valdību un tiesību sistēmu, primāro federālo likumdošanu, likumdošanas avotiem, NAFTA organizāciju, pavalstu likumdošanu, citus interneta resursus par Meksiku.

 • Mjanmas Savienības Republikas tiesību sistēma
  Kyaw Hla Win veidotais ceļvedis sniedz pārskatu par Mjanmas tiesību sistēmu un tās vēsturi, juridisko izglītību un juridiskajām profesijām, kā arī apkopo saites uz Mjanmas tiesību pētniecībai noderīgiem interneta resursiem.

 • Monako oficiālā mājaslapa
  Lapa satur informāciju par Monako, tās vēsturi, institūcijām, tiesu sistēmu un konstitūciju. Piedāvā piekļuvi Monako oficiālajam izdevumam franču valodā.

 • Mongolijas tiesību sistēmas pārskats
  Mongolijas tiesību sistēmas un tiesību nozaru pārskats. Autori - Chris Melville, Erdenedalai (Dalai) Odkhuu un Anthony Woolley.

 • Nīderlandes tiesību pētniecība
  Oswald Jansen, George Middeldorp, Dorien Snoek un Henk Zonneveld ceļvedis Nīderlandes tiesību sistēmā ietver saites uz parlamenta, ministriju, provinču resursiem, tiesu sistēmu, likumdošanu, galvenajām aģentūrām, tirdzniecības un preču valdēm, kā arī informāciju par juridiskajām publikācijām, juridiskajām fakultātēm un bibliotēkām.

 • Norvēģijas Augstākā tiesa
  Lapa informē par Norvēģijas Augstākās tiesas vēsturi, izcelšanos, kā arī ēkas, kurā tā atrodas, atjaunošanas procesu. Pieejama arī īsa informācija par tiesas tiesnešiem. Atsevišķa sadaļa veltīta neseniem tiesas spriedumiem (angļu valodā piedāvāts neliels lietas faktu izklāsts).

 • Norvēģijas tiesas
  Lapa satur informāciju par Norvēģijas tiesību sistēmu, tiesu darbības pamatprincipus, tiesnešiem - to tiesībām un pienākumiem, procesu kriminālajās un civillietās (tikai norvēģu valodā), kā arī īsu ekskursu Norvēģijas tiesu sistēmas vēsturē. īpaša sadaļa sniedz padomus (norvēģu valodā), kā rīkoties un kur vērsties dažādās dzīves situācijās, kad nepieciešama savu tiesību aizsardzība.

 • Nozīmīgākie Čīles tiesību sistēmas aspekti
  čīles tiesību sistēmas pamatuzbūve, konstitutionālie principi, izpildvaras struktūra, likumdošana, tiesu sistēma, administratīvā organizācija, avoti

 • Nozīmīgākie Peru tiesību sistēmas aspekti
  Valsts iekārta un konstitucionālie principi. Likumdošana. Izpildvaras struktūra. Tiesu sistēma un konstitucionālā tiesa. Administratīvā organizācija. Valsts nozīmīgākie likumdošanas akti un noteikumi. Juridisko resursu ceļveži.

 • Par likumu un valsti. Latvijas Vēstneša portāls
  Portāls „Par likumu un valsti” ir Latvijas Republikas oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis” uzturēta vietne, kas nodrošina autoritatīvu un uzticamu pieeju valsts informācijai. Portālā pieejami normatīvo aktu jaunumi un skaidrojumi, valsts iestāžu informācija, e-konsultācijas, saites uz Latvijas un Eiropas Savienības tiesību aktu datu bāzēm.

 • Pasaules juridiskās informācijas institūts (WorldLII)
  Plašas tulkošanas iespējas. Starptautiskā jūras tiesību tribunāla spriedumi (kopš 1997. gada). Tiesu lietas un tiesu spriedumi. Dažādu valstu tiesību sistēmu katalogi. Informācija par tiesību sistēmas reformu Austrālijā, īrijā, Velsā. Juridisko žurnālu indeksi. Pasaules valstu tiesību aktu datubāze. āzijas un Austrālijas starptautisko līgumu datu bāze.

 • Polijas Konstitucionālais tribunāls
  Satur informāciju par tribunālu (vēsture, sastāvs, kompetence) un ar tribunālu saistītos normatīvos aktus (konstitūcija, Konstitucionālā tribunāla likums), kā arī atlasītus tiesas spriedumus angļu valodā kopš 1986. gada.

 • Polijas tiesību apskats
  Piotr Rakowski un Robert Rybicki ceļvedis ietver informāciju par tiešsaistes un iespiestajiem Polijas likumdošanas resursiem, informāciju par Polijas tiesību sistēmu, valdību, ministrijām un aģentūrām, tiesu sistēmu, juridiskajām organizācijām un jurista profesiju, kā arī citus juridiskās pētniecības rīkus.

 • Portugāles Konstitucionālā tiesa
  Portugāles Konstitucionālās tiesas mājaslapa. Informācija par tiesas vēsturi, jurisdikciju, darbību un tiesnešiem, tiesas spriedumu kopsavilkumi, tiesas darbību reglamentējošie normatīvie akti.

12345678910