Meklēšana


Palīdzība
 • Ugandas tiesību sistēma un tiesību nozares
  Brenda Mahoro ceļvedis satur informāciju par valsts iekārtu, likumdošanu, valsts pārvaldes organizāciju un tiesu sistēmu. Pieejama informācija par tiesību avotiem, tiesu nolēmumiem un juridisko literatūru. On-line tiesību avoti.

 • Ukrainas parlaments (Verkhovna Rada). Informācija
  Kodolīga informācija par Ukrainas parlamenta vēsturi, struktūru, funkcijām, darbības tiesisko pamatu. Pieejama informācija arī par Ukrainas integrāciju Eiropā, tai skaitā sadarbību ar Eiropas Savienību un Eiropas Padomi.

 • Ukrainas tiesību ceļvedis
  Myroslavas Kryvonos un Alexander Biryukov ceļvedis sniedz informāciju par Ukrainas tiesību sistēmas vēsturi, valsts varu, likumdošanas sistēmu, tiesu varu, izpildvaru, dažādām tiesību nozarēm, juridisko izglītību, juridisko literatūru un interneta saitēm

 • Uzbekistānas juridiskās pētniecības ceļvedis
  Marias S. Stalbovskaya ceļvedis ietver vēsturisku Uzbekistānas tiesību sistēmas apskatu, valsts varas dalīšanas principa realizāciju Uzbekistānā, informāciju par galvenajiem Uzbekistānas tiesību avotiem (tiesību aktu hierarhiju), parlamenta un valdības informāciju, likumdošanu, kā arī juridiskos interneta resursus.

 • Vācijas tiesību arhīvs
  Vācijas tiesību arhīvs publicē tulkojumus angļu valodā Vācijas tiesu lietām un tiesu nolēmumiem, likumus, kodeksus u.c. parlamenta likumdošanas instrumentus, rakstus un bibliogrāfiju par Vācijas tiesībām angļu valodā. Web lapu uztur Oksfordas Universitāte.

 • Valdību publikācijas un kartes. Ārvalstu valdības
  Dažādu pasaules valstu valdību, valstisko un starpvaldību organizāciju mājas lapu katalogsm kuros atrodami valstu un organizāciju dokumenti. Tāpat pieejamas arī kartes un saites uz citiem sociālo zinātņu resursiem.

 • Vatikāns
  Informācija par Vatikānu - valsts uzbūvi - tiesām, attiecībām ar citām valstīm, hierarhiju, valsts sekretariātu, komisijām un sargiem-, normatīvie akti, svinības un to apraksti. Informācija par katolicisma pamatiem un atziņām, procesiju apraksti un citas atziņas.

 • Vjetnamas tiesību pētniecība
  Anh Luu ceļvedis ietver informāciju par Vjetnamas valsts iekārtu, Vjetnamas komunistu partiju, likumdošanu, valsts pārvaldes organizāciju, tiesu sistēmu un alternatīvo strīdu risināšanu. Tiesību pētniecības resursi.

 • Washlaw Web
  šo lapu piedāvā Washlaw Universitāte ASV. Pieeja Washlaw Universitātes bibliotēkas katalogam. Informācija par ASV štatu un federālo likumdošanu. ASV štatu tiesību aktu teksti. Juridiskās literatūras, žurnālu un apkārtrakstu katalogs. Vēsturiski dokumenti. Informācija par tiesību zinātņu studiju iespējām. Juridiskās vārdnīcas. Informācija par juridiskajiem birojiem un tiesisko palīdzību. Juridisko dokumentu un līgumu paraugi.

 • Zviedrijas normatīvo aktu tulkojumi
  Ierobežots loks iztulkotu Zviedrijas normatīvo aktu, t. sk., lauksaimniecības, zvejniecības, izglītības, dabas aizsardzības, darba tiesību un citās tiesību jomās. Pieejami arī Zviedrijas Konstitūcijas un citu fundamentālu normatīvu aktu tulkojumi angļu valodā.

 • Zviedrijas tiesības internetā
  Ingrid Kabir un Sofia Sternberg ceļvedis ietver sekojošu informāciju par iespiestajiem un interneta resursiem: Zviedrijas tiesību sistēmas apskats, tiesību avoti, tiesu sistēma un tiesu nolēmumi, juridiskie portāli, juridiskie izdevēji, bibliotēkas, jaunumi, materiālu citēšana.

12345678