Meklēšana


Palīdzība
 • Ziemeļamerikas brīvās tirdzniecības līguma sekretariāts (NAFTA)
  Informācija par organizāciju un tās dalībvalstīm. Ziemeļamerikas brīvās tirdzniecības līguma teksts. Lēmumi un ziņojumi par līguma izpildi. Strīdu izšķiršanas paneļu tiesnešu saraksti. Saites uz citām ASV, Meksikas un Kanādas valdības institūciju un citu starptautiskās tirdzniecības organizāciju mājas lapām.

 • Zviedrijas bērnu ombuds
  Mājas lapā pieejama informācija par ombuda darbību, tā rašanās vēsturi un nozīmi, kā arī ikgadējās atskaites.

 • Zviedrijas patentu un reģistrācijas birojs
  Zviedrijas patentu un reģistrācijas birojs nodarbojas gan ar patentu, preču zīmju, dizainparaugu, bet arī personas vārdu, uzvārdu un laikrakstu reģistrāciju. Lapa informē par visām šīm biroja nodarbēm, atbildot uz būtiskākajiem jautājumiem, kas saistīti ar šo jomu.

 • Zviedrijas Vienādu iespēju ombuds
  Vienādu iespēju ombuds ir valsts aģentūra, kuras darbības mērķis ir diskriminācijas izskaušana un vienādu iespēju nodrošināšana darba un izglītības vidē. Mājas lapā pieejami diskrimināciju regulējošie tiesību akti, informācija par ombudu un tā pilnvarām, publikācijas, praktiska informācija par diskriminācijas konstatēšanu.

12345678910