Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
Saturs: Informācija par Latvijas tiesisko sistēmu, tiesu sistēmu, politikas plānošanas dokumentiem tieslietu jomā - pamatnostādnēm, programmām, plāniem un koncepcijām, dokumentiem, kas saistīti ar Tieslietu ministrijas darbu, kā arī starptautiskajiem tiesību aktiem, ES. Tiesību akti - starptautiskie līgumi, likumi, noteikumi, instrukcijas.
Links: https://www.tm.gov.lv/lv
Tēmas: | Izpildvara || Tiesu vara |
Veidi: | Juridiskā palīdzība, tiesiskā reforma || Likumdošana || Starptautiskās konvencijas un līgumi || Tiesas un tiesu lietas || Valstiskas organizācijas |
Valodas: | Angļu || Latviešu |
Reģioni: | Latvija |