Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Juridiskā pētniecībā Vācijā, izmantojot tradicionālos un elektroniskos informācijas avotus
Saturs: Rita Exter un Martina Kammer ceļvedis piedāvā plašu galveno Vācijas likumdošanas resursu apskatu, iekļaujot elektroniskos resursus par likumdošanas procesu un tā avotiem, federālo un pavalstu likumdošanu, tiesu praksi, tiesu nolēmumus, juridisko literatūru, Vācijas likumdošanas aktu tulkojumus angļu valodā.
Links: http://www.llrx.com/features/germanlaw.htm
Tēmas: | Administratīvās tiesības || Izpildvara || Konstitūcijas || Konstitucionālās tiesības || Likumdevēja vara || Tiesu vara || Valsts iekārta || Valsts pārvalde |
Veidi: | Juridisko resursu ceļveži, pamācības |
Valodas:
Reģioni: | Vācija |