Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Vācijas biznesa un komerctiesības. Ceļvedis tulkojumos angļu valodā un citos resursos
Saturs: Martina Kammer un Anne Scharrenberg ceļvedis sniedz informāciju par primāriem un sekundāriem resursiem biznesa un komerctiesībās angļu valodā gan drukātā formātā, gan interneta tīklā - civilkodeksu/civilprocesa kodeksu, komerckodeksu, rūpniecisko un intelektuālo īpašumu, apdrošināšanas tiesībām, kompāniju tiesībām, nodokļu tiesībām, darba tiesībām, grāmatvedības tiesībām, konkurences tiesībām, banku, finanšu tirgu tiesībām un sarunu instrumentiem, apkārtējās vides tiesībām, tirdzniecības tiesībām.
Links: http://www.nyulawglobal.org/globalex/Germany_Business1.htm
Tēmas: | Apdrošināšanas tiesības || Autortiesības || Civilprocess || Civiltiesības un komerctiesības || Darba tiesības || Finanšu tiesības || Intelektuālais īpašums || Īpašuma tiesības || Konkurences tiesības || Kredītiestāžu tiesības || Līgumtiesības || Maksātnespēja/Bankrotu tiesības || Nodokļu tiesības || Patentu zīmes/Preču zīmes || Telekomunikāciju un enerģētikas tiesības || Vērtspapīru tiesības |
Veidi: | Juridisko resursu ceļveži, pamācības |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: | Vācija |