Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Itālijas tiesību avotu apskats
Saturs: Raffaele Ladu ceļvedis sniedz informāciju par Itālijas likumdošanas aktiem, likumu citēšanas principiem, Itālijas tiesu nolēmumiem, valdības regulām, reģionālo likumdošanu, darba tiesību avotiem.
Links: http://www.llrx.com/features/ladu2.htm
Tēmas: | Administratīvās tiesības || Darba tiesības || Izpildvara || Konstitūcijas || Konstitucionālās tiesības || Likumdevēja vara || Tiesu vara || Valsts iekārta || Valsts pārvalde |
Veidi: | Juridisko resursu ceļveži, pamācības |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: | Itālija |