Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Rumānijas tiesību pētniecība
Saturs: Dana Neacsu un Anamaria Corbescu ceļvedis sniedz detalizētu informāciju par Rumānijas tiesību sistēmu sekojošās jomās: primārie tiesību avoti, sekundārie tiesību avoti, juridiskās organizācijas, Rumānijas tiesību nozaru apskats (kriminālās, nodokļu, ģimenes, komerctiesības u.c.), starptautiskās tiesības un pievienošanās Eiropas Savienībai.
Links: http://www.nyulawglobal.org/globalex/Romania1.htm
Tēmas: | Administratīvās tiesības || Cilvēktiesības || Civiltiesības un komerctiesības || Finanšu tiesības || Izpildvara || Konstitūcijas || Konstitucionālās tiesības || Krimināltiesības || Likumdevēja vara || Paplašināšanās || Tiesu vara || Valsts iekārta |
Veidi: | Juridisko resursu ceļveži, pamācības |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: | Rumānija |