Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Šveices tiesību sistēma. Ceļvedis ārzemju pētniekiem
Saturs: Fridolin M.R. Walther ceļvedis ietver informāciju par šveices federālo sistēmu, līgumiem un konvencijām, likumdošanu, tiesu lietām, informāciju par galvenajiem resursiem elektroniskā un papīra formātā galvenajās tiesību nozarēs, bibliotēkām, jurista profesiju un organizācijām.
Links: http://www.llrx.com/features/swiss2.htm
Tēmas: | Apdrošināšanas tiesības || Civilprocess || Civiltiesības un komerctiesības || Finanšu tiesības || Intelektuālais īpašums || Īpašuma tiesības || Izpildvara || Konkurences tiesības || Konstitūcijas || Konstitucionālās tiesības || Līgumtiesības || Likumdevēja vara || Maksātnespēja/Bankrotu tiesības || Nodokļu tiesības || Sabiedrību tiesības || Tiesu vara || Valsts iekārta || Vērtspapīru tiesības || Vides tiesības |
Veidi: | Juridisko resursu ceļveži, pamācības |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: | Šveice |