Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Starptautisko jūras vides tiesību ceļvedis
Saturs: Arundhati Ashok Satkalmi ceļvedī aplūkotas starptautiskās organizācijas un konvencijas starptautisko jūras vides tiesību jomā un sniegts bibliogrāfijas saraksts tālākai jomas pētniecībai.
Links: http://www.nyulawglobal.org/globalex/International_Marine_Environmental_Law1.htm
Tēmas: | Jūras tiesības || Starptautisko organizāciju tiesības || Vides tiesības |
Veidi: | Juridisko resursu ceļveži, pamācības |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: