Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Trans-Lex. Transnacionālās komerctiesības
Saturs: Trans-Lex ir starptautiska transnacionālo komerctiesību izpētes platforma, kas izveidota Ķelnes Universitātē Vācijā, lai nodrošinātu ērtu bezmaksas pieeju transnacionālo tiesību materiāliem. Portālā ir pieejama transnacionālo komerctiesību principu kodifikācija, ko izveidojis un uztur ķelnes Universitātes profesors Klauss Pīters Bergers; tāpat portālā pieejamā kolekcija aptver dažādus nacionālus un starptautiskus komerctiesību avotus, zinātniskus pētījumus un materiālus par komerctiesību vēsturi.
Links: http://tldb.uni-koeln.de/
Tēmas: | Finanšu tiesības || Sabiedrību tiesības || Šķīrējtiesas/Alternatīvā strīdu risināšana || Starptautiskā arbitrāža un starptautiskā strīdu risināšana || Starptautiskās līgumtiesības || Starptautiskās privāttiesības || Starptautiskās tirdzniecības tiesības || Tiesību vēsture || Uzņēmumu apvienošana un pirkšana |
Veidi: | Juridiskās informācijas institūti || Likumdošana || Starptautiskās konvencijas un līgumi || Tiesas un tiesu lietas |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: