Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Starptautiskā krimināltiesa (ICC)
Saturs: Informācija par tiesas dalībvalstīm, tiesas darbības pamatdokumenti, tiesas iestādes. Informācija par spriedumiem un izmeklēšanā esošajām lietām, datu bāze "Legal tools", kurā apkopota informācija starptautiskajām krimināltiesībām.
Links: http://www.icc-cpi.int/EN_Menus/icc/Pages/default.aspx
Tēmas: | Krimināltiesības || Starptautiskās krimināltiesības un kara noziegumi || Starptautiskās līgumtiesības || Starptautiskās tiesības || Starptautisko organizāciju tiesības |
Veidi: | Starptautiskās organizācijas || Starptautiskās tiesas || Tiesas un tiesu lietas |
Valodas: | Angļu || Franču |
Reģioni: