Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Saturs: Informācija par Latvijas ekonomikas politikas aktualitātēm, valsts programmām, rīcības plāniem, tautsaimniecības pārskats. Likumdošana, kas regulē ministrijas pārziņā esošās nozares - rūpniecību, būvniecību, tūrismu, integrācija ES. ES normatīvo aktu tulkojumi, kas attiecas uz ministrijas pārziņā esošām ekonomiskām aktivitātēm. Par katru ministrijas pārziņā esošu rūpniecības nozari sniegta informācija konkrētās nozares uzņēmējiem par tirdzniecības režīma izmaiņām, Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā, kā arī tirdzniecībā ar valstīm, kas ir iestāšanās procesā Pasaules Tirdzniecības organizācijā; informācija par konkrētiem kvalitātes, standartizācijas un sertifikācijas jautājumiem katrai nozarei.
Links: https://www.em.gov.lv/lv/
Tēmas: | Civiltiesības un komerctiesības || Valsts iekārta |
Veidi: | Valstiskas organizācijas |
Valodas: | Angļu || Franču || Latviešu |
Reģioni: | Latvija |