Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Latvijas likumi
Saturs: Latvijas Republikas likumu, Ministru Kabineta noteikumu meklēšana un pārlūkošana pa tēmām un hronoloģiski no 1991. gada (izlases kārtībā arī atsevišķi iepriekšējo gadu likumdošanas akti). Pāreja uz likumprojektiem Ministru Kabineta un attiecīgo ministriju mājas lapās, saite uz Latvijas likumiem angļu valodā Tulkošanas un Terminoloģijas centra mājas lapā, kā arī uz Eiropas Savienības tiesību aktiem latviešu valodā.
Links: http://m.likumi.lv/
Tēmas: | Administratīvās tiesības || Cilvēktiesības || Civiltiesības un komerctiesības || Eiropas Savienības tiesības || Finanšu tiesības || Konstitucionālās tiesības || Krimināltiesības |
Veidi: | Likumdošana || Starptautiskās konvencijas un līgumi |
Valodas: | Latviešu |
Reģioni: | Latvija |