Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Zini savas tiesības
Saturs: Informācija par dažādiem ar cilvēktiesībām saistītiem jautājumiem, kā arī par katra indivīda tiesībām, atbildību un pienākumiem.
Links: http://www.zinisavastiesibas.lv/info_l06.htm
Tēmas: | Administratīvās tiesības || Cilvēktiesības || Civiltiesības un komerctiesības || Darba tiesības || Konstitucionālās tiesības || Krimināltiesības || Patērētāju tiesības |
Veidi: | Juridiskā palīdzība, tiesiskā reforma |
Valodas: | Angļu || Krievu || Latviešu |
Reģioni: | Latvija |