Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Eiropas Statistikas birojs (Eurostat)
Saturs: Eurostat bibliotēka - pieeja visām Eiropas Statistikas biroja publikācijām (ziņojumi, pētījumi, katalogi, tabulas, metodoloģija un nomenklatūra, izsludinātie konkursi un stipendijas). Statistika par Eiropas Savienības (ES) ekonomiku, finansēm, iedzīvotājiem, sociālajiem apstākļiem, rūpniecību, tirdzniecību, pakalpojumiem, zemkopību, zvejniecību, ārējo tirdzniecību, transportu, vidi, enerģētiku, zinātni un tehnoloģijām. Statistikas klasifikācija, tiesību akti un datu bāzes.
Links: ec.europa.eu/eurostat
Tēmas: | Eiropas Savienības tiesības |
Veidi: | Starptautiskās organizācijas |
Valodas: | Angļu || Franču || Vācu |
Reģioni: | Eiropa |