Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Valstis pret korupciju (GRECO)
Saturs: Lapa sniedz informāciju par GRECO (Eiropas Padomes programma, kuras mērķis ir uzraudzīt "Cīņas pret korupciju vadlīniju" ievērošanu un starptautisko tiesisko līdzekļu izpildi) darbību, sanāksmēm un novērtēšanas procedūru. Mājas lapā ir pieejami arī GRECO dokumenti.
Links: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/default_en.asp
Tēmas: | Administratīvās tiesības || Korupcija |
Veidi: | Starptautiskās organizācijas |
Valodas: | Angļu || Franču |
Reģioni: | Eiropa |