Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Vācijas tiesību arhīvs
Saturs: Vācijas tiesību arhīvs publicē tulkojumus angļu valodā Vācijas tiesu lietām un tiesu nolēmumiem, likumus, kodeksus u.c. parlamenta likumdošanas instrumentus, rakstus un bibliogrāfiju par Vācijas tiesībām angļu valodā. Web lapu uztur Oksfordas Universitāte.
Links: http://germanlawarchive.iuscomp.org/
Tēmas: | Administratīvās tiesības || Cilvēktiesības || Civiltiesības un komerctiesības || Finanšu tiesības || Konstitūcijas || Konstitucionālās tiesības || Krimināltiesības || Likumdevēja vara || Tiesu vara |
Veidi: | Juridisko resursu ceļveži, pamācības || Likumdošana || Tiesas un tiesu lietas |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: | Vācija |