Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Latvijas Banka
Saturs: Informācija par Latvijas Banku, valsts monetāro politiku un bankas funkcijām un dažādiem rādītājiem. Visu Latvijas banku sistēmas dalībnieku saraksts un to darbības joma. Informācija par banku bilancēm, vērtspapīriem - procentu likmēm, izsoles rezultātiem, un norēķinu sistēmu. Atskaites par Latvijas Bankas saistīto darbību - ikgadējie ziņojumi un statistika. Finanšu informācija par Latvijas bilanci, ārējo parādu, monetārajiem rādītājiem un ārējām rezervēm. Ar bankām un to darbību saistītie normatīvie akti. Informācija par Latvijas naudu- papīra naudu, monētām, latu, tā vēsturi un aizsargsistēmu. Informācija par eiro un ar to saistītajiem paziņojumiem. Saites uz citām mājas lapām par eiro.
Links: https://www.bank.lv/
Tēmas: | Kredītiestāžu tiesības || Vērtspapīru tiesības |
Veidi: | Valstiskas organizācijas |
Valodas: | Angļu || Latviešu |
Reģioni: | Latvija |