Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Pārtikas un veterinārais dienests
Saturs: Informācija par pārtikas uzraudzību, riska analīzi, dzīvnieku veselības un labturības uzraudzību, sanitāro robežinspekciju, importa sertifikātiem, Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centru. Veterināro produktu reģistrs un pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu reģistrs. Informācija par dienesta starptautisko sadarbību ar citām valstīm un ES
Links: http://www.pvd.gov.lv/
Tēmas: | Administratīvās tiesības || Medicīnas tiesības |
Veidi: | Valstiskas organizācijas |
Valodas: | Angļu || Latviešu |
Reģioni: | Latvija |