Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: UNILEX datu bāze. CISG & UNIDROIT
Saturs: Datu bāze, kurā apkopota ar CISG un UNIDROIT saistītā bibliogrāfija un starptautiskā tiesu prakse.
Links: http://www.unilex.info/
Tēmas: | Starptautiskās privāttiesības |
Veidi: | Juridisko resursu ceļveži, pamācības || Starptautiskās konvencijas un līgumi || Tiesas un tiesu lietas |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: