Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: UNILAW datu bāze
Saturs: UNIDROIT Vadības padomes izveidota datu bāze, kurā tiek apkopoti ar tiesību unifikāciju saistītie materiāli.
Links: http://www.unidroit.info/
Tēmas: | Starptautiskā arbitrāža un starptautiskā strīdu risināšana || Starptautiskās privāttiesības |
Veidi: | Starptautiskās konvencijas un līgumi || Tiesas un tiesu lietas |
Valodas: | Angļu || Franču |
Reģioni: