Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Starptautisko tiesību elektroniskā informācijas sistēma (EISIL)
Saturs: Datu bāze par starptautisko tiesību dažādām apakšnozarēm - valstu tiesībām, starptautiskajām cilvēktiesībām, organizācijām, ekoloģijas tiesībām, gaisa, kosmosa un ūdens tiesībām, tirdzniecības tiesībām, telekomunikācijām un transportu, sarunu vešanu, bruņotu konfliktu, krimināltiesībām un arī starptautiskajām privāttiesībām. Katrā tēmā norādītas saites uz citām mājas lapām par attiecīgo tēmu, nozīmīgākajiem dokumentiem un svarīgākajām publikācijām.
Links: http://www.eisil.org/
Tēmas: | Cilvēktiesības || Gaisa un kosmosa tiesības || Jūras tiesības || Šķīrējtiesas/Alternatīvā strīdu risināšana || Starptautiskā arbitrāža un starptautiskā strīdu risināšana || Starptautiskais terorisms || Starptautiskās krimināltiesības un kara noziegumi || Starptautiskās līgumtiesības || Starptautiskās privāttiesības || Starptautiskās tiesības || Starptautiskās tirdzniecības tiesības || Starptautisko organizāciju tiesības || Vides tiesības |
Veidi: | Juridiskās informācijas institūti || Starptautiskās konvencijas un līgumi |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: | Āfrika || Austrālija un Okeānija || Āzija || Dienvidamerika un Centrālamerika || Eiropa || Ziemeļamerika |