Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Šveices likumu apkopojums
Saturs: Likumu sistematizētā kolekcija veidota uz šveices federālo likumu no 1996. gada 6. oktobra bāzes. Kolekcija ietver likumus, noteikumus, spriedumus, starptautiskās konvencijas, līgumus un lēmumus.
Links: https://www.admin.ch/gov/en/start/federal-law/classified-compilation.html
Tēmas: | Administratīvās tiesības || Cilvēktiesības || Civiltiesības un komerctiesības || Eiropas Savienības tiesības || Finanšu tiesības || Konstitucionālās tiesības || Krimināltiesības || Starptautiskās privāttiesības || Starptautiskās tiesības |
Veidi: | Likumdošana || Starptautiskās konvencijas un līgumi |
Valodas: | Franču || Itāliešu || Vācu |
Reģioni: | Šveice |