Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Āzijas Juridiskās informācijas institūts (AsianLII)
Saturs: Informācija par āzijas valstu tiesību avotiem un āzijas reģionālajām organizācijām. Saites uz interneta resursiem par āzijas valstu likumdevēja varu, izpildvaru, tiesu institūcijām un tiesu praksi, juridiskās izglītības iestādēm, juridiskās informācijas izdevējiem, tiesību doktrīnu.
Links: http://www.asianlii.org/
Tēmas: | Administratīvās tiesības || Cilvēktiesības || Civiltiesības un komerctiesības || Konstitūcijas || Konstitucionālās tiesības || Krimināltiesības || Likumdevēja vara || Šķīrējtiesas/Alternatīvā strīdu risināšana || Tiesību teorija un filosofija || Tiesu vara |
Veidi: | Juridisko resursu ceļveži, pamācības |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: | Āzija |