Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Jurisprudencija/ Jurisprudence
Saturs: Portālā piejami Mykolo Romerio Universitātes (Lietuva) zinātnisko rakstu krājuma "Jurisprudencija" ("Jurisprudence") izdevumu pilni teksti.
Links: https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/index
Tēmas: | Administratīvās tiesības || Cilvēktiesības || Civiltiesības un komerctiesības || Konstitucionālās tiesības || Krimināltiesības || Tiesību teorija un filosofija |
Veidi: | E-žurnāli (pilni teksti) || Juridiskie žurnāli |
Valodas: | Angļu || Lietuviešu |
Reģioni: | Lietuva |