Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Maltas tieslietu ministrija
Saturs: Juridiskās informācijas katalogs, kas satur informāciju par Maltas valdību, parlamentu un tiesu varu, to darbības principiem un uzbūvi. Ietver Maltas likumdošanu un tiesu praksi.
Links: http://mjcl.gov.mt/en/Pages/MJCL.aspx
Tēmas: | Administratīvās tiesības || Civiltiesības un komerctiesības || Finanšu tiesības || Izpildvara || Konstitucionālās tiesības || Krimināltiesības || Likumdevēja vara || Tiesu vara |
Veidi: | Likumdošana || Tiesas un tiesu lietas |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: | Malta |