Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Augstākās tiesas biļetens
Saturs: Latvijas Republikas Augstākās tiesas izdotā biļetena elektroniskā versija. Biļetenā tiek publicēti Senāta tiesu prakses apskati, tiesībzinātnieku viedokļi un referāti, pārskati par Augstākās tiesas darbību.
Links: http://at.gov.lv/lv/par-augstako-tiesu/informativie-materiali/augstakas-tiesas-biletens/
Tēmas: | Administratīvās tiesības || Cilvēktiesības || Civiltiesības un komerctiesības || Finanšu tiesības || Konstitucionālās tiesības || Krimināltiesības |
Veidi: | E-žurnāli (pilni teksti) || Juridiskie žurnāli |
Valodas: | Latviešu |
Reģioni: | Latvija |