Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Eiropas Komisijas dokumentu reģistrs
Saturs: Eiropas Komisijas izveidots elektroniski pieejams dokumentu reģistrs. Tajā sākotnēji ir uzskaitītas atsevišķas dokumentu kategorijas, jo īpaši juridiskie dokumenti: tie ir dokumenti ar seriālajiem numuriem COM, C, SEC kā arī cita veida dokumenti, piemēram, Komisijas sanāksmju dienas kārtības un ziņojumi. šajā reģistrā ir atsauces vienīgi uz dokumentiem, kas izveidoti kopš 2001. gada 1. janvāra. Pakāpeniski tā darbības joma tiks paplašināta, un tas attieksies uz citu kategoriju dokumentiem.
Links: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm;jsessionid=9C2A65B5FB9F708CE42E9D060D11F2E9.cfusion14601?CFID=2059292&CFTOKEN=d8dcb17ead5d326c-C0724FE6-EA58-0797-B2D59139FA22DBA5&language=lv
Tēmas: | Eiropas Savienības tiesības |
Veidi: | Juridisko resursu ceļveži, pamācības |
Valodas: | Angļu || Latviešu |
Reģioni: | Eiropa |