Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Rīgas mājoklis. Rīgas pašvaldības aģentūra
Saturs: Lapa satur aktuālo informāciju par Rīgas pašvaldības aģentūru "Rīgas mājoklis", izskaidro tās uzdevumus, ļauj ieskatīties tās darbībās, normatīvo aktu sadaļā vienkopus var atrast spēkā esošus normatīvos aktus, kas regulē dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumus. Lapa sniedz informāciju arī par aģentūras piedāvātajiem semināriem un iespēju tajos piedalīties.
Links: http://www.sus.lv/rigas-pasvaldibas-agentura-rigas-majoklis
Tēmas: | Administratīvās tiesības || Īpašuma tiesības || Izpildvara || Līgumtiesības |
Veidi: | Valstiskas organizācijas |
Valodas: | Krievu || Latviešu |
Reģioni: | Latvija |